Art. 1 (1) Potrivit legii, in termen de 20 de zile de la data desfasurarii alegerilor, va avea loc sedinta de constituire a Consiliului local. Convocarea consilierilor declarati alesi la sedinta de constituire a Consiliului, se face de catre prefect prin ordin.

(2) Sedinta este legal constituita daca participa cel putin 2/3 din numarul consilierilor declarati alesi. In cazul in care nu se poate asigura aceasta majoritate, peste 3 zile se va organiza o noua sedinta. In acest scop, prefectul va emite un nou ordin de convocare. Daca nici de aceasta data nu se prezinta cel putin 2/3 din nr. consilierilor declarati alesi de catre Biroul electoral de circumscriptie, prefectul va face o noua convocare, peste alte 3 zile, emitand un nou ordin.

(3) Daca nici la a treia convocare nu se prezinta cel putin doua treimi din nr. consilierilor declarati alesi, prefectul va dispune verificarea motivelor care au determinat neprezentarea la sedinta a consilierilor absenti. Daca absentele nu au la baza motive temeinice, determinate de : boala care a necesitat spitalizarea sau imobilizarea la pat ; deplasarea in strainatate in interes de serviciu ; evenimente de forta majora, cum ar fi : inundatii sau alte catastrofe care au impiedicat deplasarea ; deces in familie sau alte situatii similare, prefectul va emite un ordin prin care va declara vacante locurile consilierilor declarati alesi care au lipsit nemotivat de la cele trei convocari anterioare. Ordinul prefectului poate fi atacat de catre cei interesati la instanta de contencios administrativ in termen de 5 zile de la comunicare. Hotararea instantei este definitiva si irevocabila.

 

Descarca Regulament