Regulamentul măsurilor metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative Regulamentul măsurilor metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții ale autorității executive