1. Incheierea casatoriei

***NB:
Conditie obligatorie este ca unul dintre soti sa aiba domiciliul/resedinta valabila minim 3 luni in comuna Stefanestii de Jos.
Se depun cu 10 zile inainte de oficierea casatoriei

Acte necesare

 • certificat nastere sot si sotie (original si copie);
 • act de identitate (BI/CI) sot si sotie (original si copie);
 • hotarare judecatoreasca de divort (daca este cazul);
 • certificat deces sot/sotie anterior (daca este cazul);
 • analize prenuptiale (valabile 14 zile de la eliberare);
 • declaratia-tip privind numele pe care sotii urmeaza a-l purat in casatorie;
 • declaratia-tip privind lipsa impedimentelor legale la casatorie;
 • timbru fiscal 2 lei pentru fiecare sot;

2. Inregistrarea mortii si eliberarea certificatului de deces

***NB:
se depun in termen de 3 zile de la deces

Acte necesare

 • certificat constatator al mortii;
 • act identitate original (BI/CI) al persoanei decedate;
 • certificat casatorie al persoanei decedate (dupa caz);
 • din a 4-a zi de la deces, pentru inregistrarea tardiva a decesului/cadavru neidentificat, se va depune aprobarea Parchetului de pe langa judecatoria Buftea;

3. Eliberarea livretului de familiei persoanelor care nu l-au primit cu ocazia oficierii casatoriei/persoanelor necasatorite, cu copii

Acte necesare

 • cerere tip;
 • copie act identitate (BI/CI) si certificat nastere solicitant;
 • copie act identitate (BI/CI) si certificat nastere sot/sotie solicitant, dupa caz;
 • copie certificate nastere copii minori;
 • copie hotarare judecatoreasca divort (dupa caz);
 • copie hotarare judecatoreasca incredintare minori (dupa caz);
 • dosar cu sina;