Realizare rețea de canalizare menajeră pe strada Govora și canalizare menajeră pe strada Târgu Jiu – Comuna Ștefăneștii de Jos, Județul Ilfov”

Anunț de participare Model Contract Lucrări Formulare Caiet de sarcini 

“Modernizare străzi: Intrarea Rozelor ăi Intrarea Sighisoara, comuna Ștefăneștii de Jos, Județul Ilfov”


Anunț de participare Model Contract Lucrări Intr. Sighișoara – FARĂ VALORI  Intr. Rozelor – FARĂ VALORI Formulare

MODERNIZARE – Intr. Rozelor :

BORDEROU CAIETE DE SARCINI CAIET DE SARCINI -BALAST ȘI BALAST AMESTEC OPTIMAL CAIET DE SARCINI -BETON DE CIMENT CAIET DE SARCINI -INCADRAREA IMBRACAMINTILOR CU BORDURI CAIET DE SARCINI -MARCAJE RUTIERE CAIET DE SARCINI -PIATRĂ SPARTĂ CAIET DE SARCINI -SEMNALIZARE RUTIERĂ VERTICALĂ CAIET DE SARCINI -TERASAMENTE CATEGORIA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI DIMENSIONARE SISTEM RUTIER MEMORIU TEHNIC PLANȘE PROPUNERE PROGRAM DE CONTROL ÎN FAZE DETERMINANTE TRASARE AX STRADA ROZELOR  URMARIREA COMPORTĂRII ÎN TIMP A CONSTRUCTIILOR  

MODERNIZARE – Intr. Sighișoara:

BORDEROU CAIETE DE SARCINI CAIET DE SARCINI- ÎNCADRAREA ÎMBRACAMINTILOR CU BORDURI CAIET DE SARCINI- MARCAJE RUTIERE CAIET DE SARCINI- SEMNALIZARE RUTIERĂ VERTICALĂ  CAIET DE SARCINI-BALAST AMESTEC OPTIMAL CAIET DE SARCINI-BETON DE CIMENT CAIET DE SARCINI -ÎMBRĂCAMINITI ASFALTICE CAIET DE SARCINI-PIATRĂ  SPARTĂ  CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ A CONSTRUCȚIEI DIMENSIONARE SISTEM RUTIER MEMORIU TEHNIC PLANȘE PROPUNERE PROGRAM DE CONTROL ÎN FAZE DETERMINANTE TABEL TRASARE AX INTRAREA SIGHIȘOARA URMARIREA COMPORTARII ÎN TIMP A CONSTRUCȚIILOR

 


Anunt spre informare: STAȚIE DE POMPARE APE PLUVIALE


Solicitare Oferta PSC – plan de situație Intr. Sighișoara  PLP01 pluvial Intr. Sighișoara PLC02 menajer Intr. Sighișoara PLC01 menajer Intr. Sighișoara-1 Intr. Sighișoara PA01 –  Intr. Sighișoara Model Contract Lucrări Memoriu tehnic PT+CS Intr. Sighișoara F3 Intr. Sighișoara F3 canalizare menajeră F3 canalizare pluvială F4 Intr. Sighișoara Formulare