“Servicii de întreținere a sistemului de colectare a apei pluviale, comuna Ștefăneștii de Jos”.

Anunț de participare Caiet de sarcini Model Contract Formulare

“Împrejmuire teren și realizare platformă tehnologică betonată din strada Protecția Plantelor”, din comuna Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov”   

Anunț de participare Memoriu S.F. Model Contract Plan de încadrare în zonă Plan de situație – Varianta 1 Plan topografic Secțiuni tip platformă – Varianta 1 Evaluare Cantități Varianta 1 Formulare Împrejmuire teren și poartă acces

Proiectare tehnică și și execuție “Reparații și reamenajare parc str Rozelor nr.77, Ștefăneștii de Jos”.

Anunț de participare Parte desenată Lista cantități Memoriu tehnic Model Contract Formulare

 


Reparații, compartimentare și dotare a imobilului situat în șos Ștefănești , nr 131, comuna Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov – REPUBLICAT

Anunț de participare Documentație Tehnică Model Contract Formulare

 


Reparații, compartimentare și dotare a imobilului situat în șos Ștefănești , nr 131, comuna Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov

Anunț de participare Documentație Tehnică Model Contract Formulare

 


Realizare rețea de canalizare menajeră pe strada Reșița și Intrarea Reșița, Comuna Ștefăneștii de Jos, Jud. Ilfov

Anunț de participare Documentație Tehnică Model Contract Formulare Parte desenată (rar.) Studiu geotehnic

Achiziție Proiectare tehnică și execuție lucrări Stație de pompare ape pluviale Str. Plopului

Anunț de participare Model Contract Studiu geotehnic Formulare Memoriu Tehnic Anexa 2 Deviz Obiect Anexa 3 Lista cantități Parte desenată (rar.) Parte scrisă (rar.)

Proiectare tehnică și execuție pentru obiectivul de investiții REALIZARE FORAJ DE MARE ADÂNCIME, Comuna Ștefăneștii de Jos, Jud. Ilfov”

Anunț de participare Model Contract Documentație Tehnică Formulare

Lucrări de extindere și înlocuire sistemul de supraveghere video, comuna Ștefăneștii de Jos” Proiectare tehnica și execuție

Anunț de participare Model Contract Sistem TVCI 1 Sistem TVCI 2 DALI Camere Supraveghere Formulare

Implementare a soluției tehnice pentru prevenirea și stingerea incendiilor pentru imobilul din str. Zorilor, nr. 23A, Comuna Ștefaneștii de Jos, Județul Ilfov“. 

Anunț de participare MEMORIU TEHNIC Model Contract Lucrări Formulare fară valori Formulare Caiet de sarcini 

Reparatii Și intreținere drumuri pietruire

Anunț de participare Model Contract Lucrări Formulare Caiet de sarcini 

Realizare rețea de canalizare menajeră pe strada Govora și canalizare menajeră pe strada Târgu Jiu – Comuna Ștefăneștii de Jos, Județul Ilfov”

Anunț de participare Model Contract Lucrări Formulare Caiet de sarcini 

“Modernizare străzi: Intrarea Rozelor ăi Intrarea Sighisoara, comuna Ștefăneștii de Jos, Județul Ilfov”


Anunț de participare Model Contract Lucrări Intr. Sighișoara – FARĂ VALORI  Intr. Rozelor – FARĂ VALORI Formulare

MODERNIZARE – Intr. Rozelor :

BORDEROU CAIETE DE SARCINI CAIET DE SARCINI -BALAST ȘI BALAST AMESTEC OPTIMAL CAIET DE SARCINI -BETON DE CIMENT CAIET DE SARCINI -INCADRAREA IMBRACAMINTILOR CU BORDURI CAIET DE SARCINI -MARCAJE RUTIERE CAIET DE SARCINI -PIATRĂ SPARTĂ CAIET DE SARCINI -SEMNALIZARE RUTIERĂ VERTICALĂ CAIET DE SARCINI -TERASAMENTE CATEGORIA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI DIMENSIONARE SISTEM RUTIER MEMORIU TEHNIC PLANȘE PROPUNERE PROGRAM DE CONTROL ÎN FAZE DETERMINANTE TRASARE AX STRADA ROZELOR  URMARIREA COMPORTĂRII ÎN TIMP A CONSTRUCTIILOR  

MODERNIZARE – Intr. Sighișoara:

BORDEROU CAIETE DE SARCINI CAIET DE SARCINI- ÎNCADRAREA ÎMBRACAMINTILOR CU BORDURI CAIET DE SARCINI- MARCAJE RUTIERE CAIET DE SARCINI- SEMNALIZARE RUTIERĂ VERTICALĂ  CAIET DE SARCINI-BALAST AMESTEC OPTIMAL CAIET DE SARCINI-BETON DE CIMENT CAIET DE SARCINI -ÎMBRĂCAMINITI ASFALTICE CAIET DE SARCINI-PIATRĂ  SPARTĂ  CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ A CONSTRUCȚIEI DIMENSIONARE SISTEM RUTIER MEMORIU TEHNIC PLANȘE PROPUNERE PROGRAM DE CONTROL ÎN FAZE DETERMINANTE TABEL TRASARE AX INTRAREA SIGHIȘOARA URMARIREA COMPORTARII ÎN TIMP A CONSTRUCȚIILOR

 


Anunt spre informare: STAȚIE DE POMPARE APE PLUVIALE


Solicitare Oferta PSC – plan de situație Intr. Sighișoara  PLP01 pluvial Intr. Sighișoara PLC02 menajer Intr. Sighișoara PLC01 menajer Intr. Sighișoara-1 Intr. Sighișoara PA01 –  Intr. Sighișoara Model Contract Lucrări Memoriu tehnic PT+CS Intr. Sighișoara F3 Intr. Sighișoara F3 canalizare menajeră F3 canalizare pluvială F4 Intr. Sighișoara Formulare