Conturile IBAN Deschise la Trezoreria Ilfov
Beneficiar Comuna Stefanestii de Jos – C.I.F. 4420775

Persoane fizice

Persoane fizice
Denumire Cont IBAN
Impozit pe clădiri RO90TREZ4212107020101XXX
Impozit pe terenuri RO37TREZ4212107020201XXX
Impozit teren intravilan agricol RO37TREZ4212107020201XXX
Impozit pe terenul din extravilan RO34TREZ4212107020203XXX
Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru RO30TREZ42121070203XXXXX
Alte impozite și taxe pe proprietate RO26TREZ42121070250XXXXX
Taxe teren folosință RO26TREZ42121070250XXXXX
Impozit pe mijloacele de transport RO12TREZ4212116020201XXX
Impozit mijloace transport lente RO26TREZ42121070250XXXXX
Taxe extrajudiciare de timbru RO61TREZ42121340202XXXXX
Taxa eliberare/preschimbare acte de identitate și permise RO61TREZ42121340202XXXXX
Taxa urgenta eliberare certificat fiscal RO61TREZ42121340202XXXXX
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate RO96TREZ42121A350102XXXX
Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite și taxe RO85TREZ42121350202XXXXX
Venituri din concesiuni și închirieri RO70TREZ42121300205XXXXX
Taxa eliberare/prelungire autorizație de construire RO52TREZ42121160203XXXXX
Taxa eliberare/avizare/prelungire certificat de urbanism RO52TREZ42121160203XXXXX
Taxa eliberare certificat de nomenclatura stradala RO52TREZ42121160203XXXXX
Taxa regularizare recepție RO52TREZ42121160203XXXXX
Persoane Juridice
Denumire Cont IBAN
Impozit și taxa pe clădiri RO40TREZ4212107020102XXX
Impozit și taxa pe teren RO84TREZ4212107020202XXX
Impozit teren intravilan agricol RO84TREZ4212107020202XXX
Impozit pe terenul din extravilan RO34TREZ4212107020203XXX
Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru RO30TREZ42121070203XXXXX
Alte impozite și taxe pe proprietate RO26TREZ42121070250XXXXX
Taxe teren folosință RO26TREZ42121070250XXXXX
Impozit pe mijloacele de transport RO59TREZ4212116020202XXX
Impozit pe mijloacele de transport peste 12t RO59TREZ4212116020202XXX
Taxe mijloace transport lente RO26TREZ42121070250XXXXX
Taxe extrajudiciare de timbru RO61TREZ42121340202XXXXX
Taxa eliberare/preschimbare acte de identitate și permise RO61TREZ42121340202XXXXX
Taxa urgenta eliberare certificat fiscal RO61TREZ42121340202XXXXX
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate RO96TREZ42121A350102XXXX
Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite și taxe RO85TREZ42121350202XXXXX
Venituri din concesiuni și închirieri RO70TREZ42121300205XXXXX
Taxa eliberare/prelungire autorizație de construire RO52TREZ42121160203XXXXX
Taxa eliberare/avizare/prelungire certificat de urbanism RO52TREZ42121160203XXXXX
Taxa eliberare certificat de nomenclatura stradala RO52TREZ42121160203XXXXX
Taxa regularizare recepție RO52TREZ42121160203XXXXX