ANUNȚ  IMPORTANT!
OUG nr.29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare, prelungește termenul de plata al impozitelor și taxelor locale aferente anului 2020, astfel:
Art. V. –   (1) În anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv, prevăzut la art. 462 alin. (1), art. 467 alin. (1) şi la art. 472 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 30 iunie inclusiv.
(2) În anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv, prevăzut la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) şi art. 472 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acordarea bonificației stabilite de consiliul local, se prorogă până la data de 30 iunie inclusiv.

1. Declarații fiscale pentru persoane fizice

NB:  documentele se depun în dublu exemplar

Declararea bunurilor, în scopul impunerii, se face în termen de 30 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate / leasing. Depasirea acestui termen se sancționează cu amenda contraventionala cuprinsa intre 60-600 RON.

a- Teren intravilan și extravilan

 • Formulare tip ;
 • Actul de proprietate / leasing (copie);
 • Schita terenului;
 • Copie act identity (BI / CI) proprietar;
 • Procura (după caz);
 • Actul de identitate (BI / CI) imputernicit;
 • Este necesară declararea imobilui la Registru Agricol

b – Cladiri

 • Formulare tip ;
 • Copie act proprietate / leasing;
 • Schita privind suprafața desfasurată a clădirii (copie);
 • Autorizatia de construire (copie);
 • Procesul verbal de recepție (copie);
 • Copie act identity (BI / CI) proprietar;
 • Procura (după caz);
 • Actul de identitate (BI / CI) imputernicit;
 • Este necesară declararea imobilui la Registru Agricol

c- Mijloace de transport

 • Formulare tip ;
 • Form tip> 12 tone ;
 • Copie act proprietate / leasing;
 • Factura fiscală (copie);
 • Copia a carte de identificare a vehiculului;
 • Certificatul de atestare fiscală de la administrația financiară unde a fost declarat anterior vehiculul;
 • Copie act identity (BI / CI) proprietar;
 • Procura (după caz);
 • Actul de identitate (BI / CI) imputernicit;
 • Fisa de inmatriculare;

2. declarații fiscale pentru persoane juridice

NB:  documentele se depun în dublu exemplar

Declararea bunurilor, în scopul impunerii, se face în termen de 30 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate / leasing. Depasirea acestui termen se sanctioneaza cu amenda contraventionala cuprinsa intre 240-2400 RON.

a- Teren intravilan și extravilan

 • Formulare tip ;
 • Actul de proprietate / leasing (copie);
 • Schita terenului;
 • Copia certificatului de inmatriculare la Registrul Comertului;
 • Copie act constitutiv al societății;

b – Cladiri

 • Formulare tip ;
 • Copie act proprietate / leasing;
 • Schita privind suprafața desfasurată a clădirii (copie);
 • Autorizatia de construire (copie);
 • Procesul verbal de recepție (copie);
 • Valoarea înregistrată în contabilitate, conform balantei;
 • Copie act constitutiv al societății;
 • Copie certificat inmatriculare la Registrul Comertului;

c- Mijloace de transport

 • Formulare tip ;
 • Sfat tip> 12 tone ;
 • Copie act proprietate / leasing;
 • Factura fiscală (copie);
 • Copia a carte de identificare a vehiculului;
 • Certificatul de atestare fiscală de la administrația financiară unde a fost declarat anterior vehiculul;
 • Copie certificat inmatriculare la Registrul Comertului;
 • Copie act constitutiv;
 • Fisa de inmatriculare;

NB:  persoana care depune documentele se identifică cu actul de identitate și imputernicire din partea societății.

3. Servicii de reclama și publicitate

4. Eliberarea certificatului de atestare fiscală a persoanelor fizice

 • Cerere tip ;
 • Copie act proprietate;
 • Copia actului de identitate (BI / CI);
 • Solicitarea de către un altul decât deținătorul certificatului de atestare fiscală necesită Prezentarea unei procuri;

5. Eliberarea certificatului de atestare fiscală juridică

 • Cerere tip ;
 • Copie act proprietate;
 • Copia certificatului de înregistrare la Registrul Comerțului;
 • Imputernicire din partea societății și copia actului de identitate (BI / CI) al imputernicitului;

NB:  certificatele de atestare fiscală se eliberează în 48 de ore de la data depunerii cererii.

6. Eliberarea advertilor pentru:

 • Spital
 • Cartea de identitate;
 • Venituri impozabile;
 • Casa de sanatate Ilfov;
 • Confirmare domiciliu;

NB:  Se completează formularul tipizat, eliberat de serviciul de taxe și impozite locale, în care se menționează toate datele solicitantului (adresa, bunurile deținute etc.) și se va trece în cererea motivul solicitării.