1. Declarații fiscale pentru persoane fizice

NB:  documentele se depun în dublu exemplar

Declararea bunurilor, în scopul impunerii, se face în termen de 30 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate / leasing. Depasirea acestui termen se sancționează cu amenda contraventionala cuprinsa intre 60-600 RON.

a- Teren intravilan și extravilan

 • Formulare tip ;
 • Actul de proprietate / leasing (copie);
 • Schita terenului;
 • Copie act identity (BI / CI) proprietar;
 • Procura (după caz);
 • Actul de identitate (BI / CI) imputernicit;
 • Este necesară declararea imobilui la Registru Agricol

b – Cladiri

 • Formulare tip ;
 • Copie act proprietate / leasing;
 • Schita privind suprafața desfasurată a clădirii (copie);
 • Autorizatia de construire (copie);
 • Procesul verbal de recepție (copie);
 • Copie act identity (BI / CI) proprietar;
 • Procura (după caz);
 • Actul de identitate (BI / CI) imputernicit;
 • Este necesară declararea imobilui la Registru Agricol

c- Mijloace de transport

 • Formulare tip ;
 • Form tip> 12 tone ;
 • Copie act proprietate / leasing;
 • Factura fiscală (copie);
 • Copia a carte de identificare a vehiculului;
 • Certificatul de atestare fiscală de la administrația financiară unde a fost declarat anterior vehiculul;
 • Copie act identity (BI / CI) proprietar;
 • Procura (după caz);
 • Actul de identitate (BI / CI) imputernicit;
 • Fisa de inmatriculare;

2. declarații fiscale pentru persoane juridice

NB:  documentele se depun în dublu exemplar

Declararea bunurilor, în scopul impunerii, se face în termen de 30 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate / leasing. Depasirea acestui termen se sanctioneaza cu amenda contraventionala cuprinsa intre 240-2400 RON.

a- Teren intravilan și extravilan

 • Formulare tip ;
 • Actul de proprietate / leasing (copie);
 • Schita terenului;
 • Copia certificatului de inmatriculare la Registrul Comertului;
 • Copie act constitutiv al societății;

b – Cladiri

 • Formulare tip ;
 • Copie act proprietate / leasing;
 • Schita privind suprafața desfasurată a clădirii (copie);
 • Autorizatia de construire (copie);
 • Procesul verbal de recepție (copie);
 • Valoarea înregistrată în contabilitate, conform balantei;
 • Copie act constitutiv al societății;
 • Copie certificat inmatriculare la Registrul Comertului;

c- Mijloace de transport

 • Formulare tip ;
 • Sfat tip> 12 tone ;
 • Copie act proprietate / leasing;
 • Factura fiscală (copie);
 • Copia a carte de identificare a vehiculului;
 • Certificatul de atestare fiscală de la administrația financiară unde a fost declarat anterior vehiculul;
 • Copie certificat inmatriculare la Registrul Comertului;
 • Copie act constitutiv;
 • Fisa de inmatriculare;

NB:  persoana care depune documentele se identifică cu actul de identitate și imputernicire din partea societății.

3. Servicii de reclama și publicitate

4. Eliberarea certificatului de atestare fiscală a persoanelor fizice

 • Cerere tip ;
 • Copie act proprietate;
 • Copia actului de identitate (BI / CI);
 • Solicitarea de către un altul decât deținătorul certificatului de atestare fiscală necesită Prezentarea unei procuri;

5. Eliberarea certificatului de atestare fiscală juridică

 • Cerere tip ;
 • Copie act proprietate;
 • Copia certificatului de înregistrare la Registrul Comerțului;
 • Imputernicire din partea societății și copia actului de identitate (BI / CI) al imputernicitului;

NB:  certificatele de atestare fiscală se eliberează în 48 de ore de la data depunerii cererii.

6. Eliberarea advertilor pentru:

 • Spital
 • Cartea de identitate;
 • Venituri impozabile;
 • Casa de sanatate Ilfov;
 • Confirmare domiciliu;

NB:  Se completează formularul tipizat, eliberat de serviciul de taxe și impozite locale, în care se menționează toate datele solicitantului (adresa, bunurile deținute etc.) și se va trece în cererea motivul solicitării.