SC EURO APA VOL SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, a studiului de evaluare adecvata, pentru proiectul „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare SC EURO APA VOL SA„ propus a se realiza pe teritoriul UAT situate în judeţele Giurgiu, Ilfov, Ialomiţa şi parţial pe teritoriul Municipiului Bucureşti (în cazul conectării unor sisteme din jud. Ilfov cu sistemul de alimentare cu apă/sistemul de canalizare al municipiului Bucureşti).

Vă informăm că în data de 09.06.2021, începând cu ora 09:00, persoanele deținătoare cu orice titlu ale imobilelor expropriate în baza H.G. nr. 37 /2021, identificate conform anexei la prezenta, sunt convocate să se prezinte la sediul stadionului local Ștefăneștii de Jos, jud. ILFOV,
Șoseaua Ștefănești, Nr. 116, în vederea depunerii documentelor necesare întocmirii documentației cadastrale (acte de proprietate, acte de identitate, cereri către O.C.P.1./A.N.C.P.I. etc).

Anunț public privind decizia etapei de încadrare
Orange Romania SA, titular al proiectului „Instalare Rețea Magistrala De Fibra Optica Orange Pe Traseul Grădiștea – Gruiu – Moara Vlăsiei – Dascălu – Afumați – Ștefăneștii De Jos, Jud. Ilfov”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția Pentru Protecția Mediului Ilfov, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul propus a fi amplasat în județul Ilfov, UAT: Grădiștea, Gruiu, Moara Vlăsiei, Dascălu, Afumați, Ștefăneștii de jos.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Ilfov din București, Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, în zilele de luni-vineri, între orele 0900-1300, precum și la următoarea adresă de internet http://apmif.anpm.ro/. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

În aceste condiții, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. 4 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean si local si ale art. 6 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010, începând cu data de 10.05.2021 (data emiterii Deciziei de expropriere, a operat de drept (fără a mai fi necesare alte formalități) transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor din proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice incluse În Anexa la H.G. nr. 37/2021 si situate pe raza localității ȘTEFĂNEȘTII DE JOS din județul Ilfov, în proprietatea publică a statului și în administrarea expropriatorului C.N.A.I.R. – S.A.

Notificăre intenție de expropriere nr. 92/23905/24.03.2021 emisă de C.N.A.I.R. – S.A. aferentă Hotărârii nr. 37/2021 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național “Autostrada de centură București”, sector Centura Nord km 0+000 – km 52+770, pe raza localităților Săbăreni din județul Giurgiu, Dragomirești-Vale, Buftea, Mogoșoaia, Balotești, Tunari, Dascălu, Ștefăneștii de Jos, Găneasa, Pantelimon și Cernica din județul Ilfov.


Având în vedere Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov numărul 54 din 23.03.2021 privind instituirea măsurilor de carantină zonală pentru comuna Ștefăneștii de Jos, întâlnirea cu Consiliul Județean al elevilor Ilfov pentru dezbaterea publică a proiectului de Hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al Comunei Ștefăneștii de Jos, privind alocările făcute pentru învățământul preuniversitar pe anul 2021, din data de 25.03.2021, ora 14:00 se va desfășura la sediul primăriei din Șos. Ștefănești nr. 116, Ștefăneștii de Jos, Ilfov, pentru personalul primăriei, cât și prin video-conferință.

ANUNȚ dezbatere publica buget 2021 25.03.2021

În  data de 25.03.2021 ora 14:00 va avea loc întâlnirea cu Consiliul Județean al elevilor Ilfov pentru dezbaterea publică a proiectului de Hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al Comunei Ștefăneștii de Jos, privind alocările făcute pentru învățământul preuniversitar pe anul 2021, întâlnirea se va desfășura în strada Stadionului nr. 1, comuna Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov.

Anunț dezbatere publica buget învățământ.„AUTOSTRADA DE CENTURA BUCURESTI KM 0+000 – KM 100+900″ – SECTOR CENTURA NORD KM 0+000 – KM 52+770”
, precum și a listei imobilelor afectate cuprinse în Anexa nr. 2 la 
Hotărârea nr. 37/2021 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național “Autostrada de centură București”, sector Centura Nord km 0+000 – km 52+770, pe raza localităților Săbăreni din județul Giurgiu, Dragomirești-Vale, Buftea, Mogoșoaia, Balotești, Tunari, Dascălu, Ștefăneștii de Jos, Găneasa, Pantelimon și Cernica din județul Ilfov.

PLAN TOPOGRAFIC PV 53-2021
Lista imobile proprietate privată afectate UAT Ștefăneștii de Jos
Extras HG nr. 37-2021 – UAT Ștefăneștii de Jos


HG 1051-2020


Anunț CNAIR


Acord Mediu


Aviz gospodarie a apelor 06.10.2020


Anunț mediu 08.10.2020