Anunț spre informare:

 


Anunț de participare/Caiet Sarcini: Privind “‘Primul Ghiozdan”, Comuna Stefăneștii de Jos

Anunț de participare Model Contract Formulare Anexe

 


Anunț de participare/Caiet Sarcini: Privind furnizare autoturism Poliția Locala, Comuna Stefăneștii de Jos

Anunț de participare Model Contract Formulare Erată  Clarificicări