Programul de lucru cu publicul:

Luni:

 • 08.00 – 09.30 – furnizari date
 • 09.30 – 14.00 – primiri / eliberări Cl
 • 14.00 – 16.30 – furnizari date / activități teren
 • Marți:

  • 10.00-13.00 – furnizari date / activități teren
  • 13.00-18.30 – primiri / eliberări Cl

  Miercuri:

  • 08.00 – 11.00 – furnizari date
  • 11.00 – 16.30 – primiri / eliberări Cl

  Joi:

  • 08.00 – 09.30 – furnizari date
  • 09.30 – 14.00 – primiri / eliberări Cl
  • 14.00 – 16.30 – furnizari date /  activități teren

  Vineri:

  • 08.30 – 10.00 – furnizari date
  • 10.00 – 12.00 – eliberări Cl
  • 12.00 – 14.00 – furnizari date /  activități teren

  Documentu necesare:

  1. Eliberarii cartii de identitate pentru prima data (la 14 ani)

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnata atat de minor, cat si de parinte/reprezentant legal – se obtine de la Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor
  • certificatul de nastere, original si copie;
  • actul de identitate al unuia dintre parinti sau al reprezentantului legal;
  • certificatul de casatorie al parintilor sau, dupa caz, certificatul de divort/hotararea judecatoreasca, definitiva si irevocabila, in cazul in care parintii sunt divortati, original si copie;
  • documentul cu care parintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu – adeverinta de ROL – se ia de la Primarie – (daca solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesara prezenta proprietarului la SPCLEP Stefanestii de Jos in momentul depunerii actelor pentru a-si da acordul in fata lucratorului de evidenta)
  • chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate – 7 lei; – se obtine de la Serviciul de Taxe si Impozite Locale Stefanestii de Jos
  • timbru fiscal sau chitanta reprezentand contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru – 5 lei – se obtine de la Serviciul de Taxe si Impozite Locale Stefanestii de Jos

  La implinirea varstei de 14 ani, minorul se prezinta la ghiseul Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor, insotit de unul dintre parinti sau, dupa caz, de reprezentantul sau legal, de persoana desemnata din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenta sociala sau de persoana careia i-a fost incredintat in plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identitate.

  In situatia in care parintii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semneaza de parintele la care minorul are domiciliul, in conditiile legii. Pentru minorul care, desi a fost incredintat, prin hotarare judecatoreasca, unuia dintre parinti, locuieste statornic la celalalt parinte, se solicita declaratia de consimtamant a parintelui caruia i-a fost incredintat, din care sa rezulte ca este de acord ca in actul de identitate al minorului sa fie inscrisa adresa la care acesta locuieste statornic.

  Declaratia prevazuta poate fi data la ghiseu, in prezenta personalului serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, iar in situatiile in care parintele nu se poate prezenta la ghiseu, declaratia trebuie sa fie autentificata la notarul public sau, dupa caz, la misiunea diplomatica a Romaniei din statul in care acesta se afla.

  Cetatenii romani aflati in strainatate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate impreuna cu documentele prevazute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei din statul respectiv.

  2. La schimbarea domiciliului

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate – se obtine de la Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor;
  • actul de identitate si cartea de alegator, daca este cazul;
  • certificatul de nastere, original si copie;
  • certificatul de casatorie, daca este cazul, original si copie;
  • certificatul de divort/hotararea de divort, definitiva si irevocabila, dupa caz, original si copie;
  • certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor, original si copie;
  • certificatele de nastere ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani, original si copie;
  • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu – adeverinta de ROL – se obtine de la biroul Registru Agricol din cadrul primariei;
  • chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate – 7 lei – se achita la Serviciul de Taxe si Impozite Locale Stefanestii de Jos;
  • timbru fiscal sau chitanta reprezentand contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru – 5 lei – se achita la Serviciul de Taxe si Impozite Locale Stefanestii de Jos.

  Daca solicitantul nu este proprietarul imobilului, este consimtamantul proprietarului, si acesta se consemneaza pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, in prezenta lucratorului de evidenta a persoanelor.

  3. Eliberare Carte Provizorie de Identitate (CIP) – atunci cand persoana nu detine toate actele necedare eliberarii unei carti de identitate

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate – se obtine de la Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor;
  • 3 fotografii marimea 3×4 cm cu banda alba de 7 mm. la baza;
  • documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie si a prenumelui, a datei de nastere, a starii civile, a cetateniei romane, a adresei de domiciliu / adresei de resedinta, original si copie, adica unul din urmatoarele acte: certificate de nastere, certificate casatorie, adeverinta de ROL de la biroul Registru Agricol din cadrul primariei;
  • chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate provizorii – 1 leu – se achita la Serviciul de Taxe si Impozite Locale Stefanestii de Jos;
  • – timbru fiscal sau chitanta reprezentand contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru – 5 lei – se achita la Serviciul de Taxe si Impozite Locale Stefanestii de Jos.

  4. Inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei (viza de flotant)

  • cererea pentru inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei – se obtine de la Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor;
  • documentul cu care se face dovada adresei de resedinta – adeverinta de ROL de la Primarie (daca solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesara prezenta proprietarului la SPCLEP Stefanestii de Jos in momentul depunerii actelor pentru a-si da acordul in fata lucratorului de evidenta);
  • timbru fiscal sau chitanta reprezentand contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru – 5 lei – se ia de la Serviciul de Taxe si Impozite Locale Stefanestii de Jos;