În contextul prevenirii răspândirii infecției cu noul coronavirus COVID-19, pentru evitarea prezentării la sediile serviciilor locale de evidență a persoanelor a unui număr mare de cetățeni, ținând cont și de faptul că în ultimele săptămâni foarte mulți cetățeni care au locuit temporar în străinătate au revenit în România, pe perioada stării de urgență vor fi eliberate acte de identitate doar pentru situații deosebite, care implică pierderea, furtul ori distrugerea documentului de identitate.În acest context, rețin atenția disp. Art. 14 din anexa nr. 1 la Decretul privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, potrivit cărora ”Se menține valabilitatea documentelor eliberate de autoritățile publice, care expiră pe perioada stării de urgență.”

Art. 13 din Ordonanța Militară nr. 3 / 24.03.2020 prevede că ”Documentele care expiră pe perioada stării de urgență pot fi schimbate într-un termen de 90 de zile de la încetarea stării de urgență”.În cazul în care vă aflați într-o situație deosebită precum cele enunțate mai sus – pierdere, furt sau distrugere, sau alte cazuri justificate, depunerea cererilor pentru eliberarea actelor de identitate sau stabilirea reședinței, se va face doar în baza unei programări telefonice, la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Ștefăneștii de Jos.

IMPORTANT – actele de identitate se predau numai titularilor, pe bază de semnătură, sau împuterniciților prin procură specială făcută la ambasadă/consulat în străinătate.
ACTELE DE IDENTITATE NU SE TRIMIT PRIN CURIER!

 

Programul de lucru cu publicul:

Luni:

  • 08.00 – 09.30 – furnizari date
  • 09.30 – 14.00 – primiri / eliberări Cl
  • 14.00 – 16.30 – furnizari date / activități teren

Marți:

  • 10.00-13.00 – furnizari date / activități teren
  • 13.00-18.30 – primiri / eliberări Cl

Miercuri:

  • 08.00 – 11.00 – furnizari date
  • 11.00 – 16.30 – primiri / eliberări Cl

Joi:

  • 08.00 – 09.30 – furnizari date
  • 09.30 – 14.00 – primiri / eliberări Cl
  • 14.00 – 16.30 – furnizari date /  activități teren

Vineri:

  • 08.30 – 10.00 – furnizari date
  • 10.00 – 12.00 – eliberări Cl
  • 12.00 – 14.00 – furnizari date /  activități teren

Documentu necesare:

 

CI Expirat, anulat

Conform prevederilor legale, cetățenii sunt obligați să se prezinte la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, cu cel puțin 15 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, pentru a solicita un nou act de identitate.

Documente necesare

  • Cerere pentru eliberarea actului de identitate
  • Certificatul de naștere, original și copie
  • Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original și copie
  • Hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie
  • Certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie
  • Certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original și copie
  • Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie (contract de vanzare-cumparare, adeverinta de ROL sau alte acte doveditoare conform legislației in vigoare)
  • Chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate – 7 lei

Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesară declarația scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezența lucrătorului de evidență a persoanelor.

În situația în care găzduitorul nu se poate prezenta, la Serviciul de Evidență a Persoanelor, declarația poate fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezența polițistului de la postul de poliție, pentru mediu rural.

Persoana care este proprietar al spațiului de locuit trebuie să figureze în actul de proprietate ca proprietar cu drepturi depline asupra unui imobil cu destinaţia de locuinţă. Asta inseamna că nudul proprietar poate solicita eliberarea actului de identitate sau înscrierea reşedinţei la acea adresă numai cu acordul uzufructuarului sau a uzuarului.

  • Adeverința de ROL se eliberează de Primăria Ștefăneștii de Jos
  • Taxa de 7 lei se achită la caseria Primăriei Ștefăneștii de Jos

 

Distrugere sau pierdere CI

În termen de 15 zile de la distrugerea sau pierderea Actului de Identitate, persoana fizică este obligată să solicite Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor eliberarea unei noi cărți de identitate.

Documente necesare

  • Cerere pentru eliberarea actului de identitate
  • Certificatul de naștere, original și copie
  • Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original și copie
  • Hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie
  • Certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie
  • Certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original și copie
  • Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie (contract de vanzare-cumparare, adeverinta de ROL sau alte acte doveditoare conform legislației in vigoare)
  • Un document emis de instituții sau autorități publice – pașaport, permis de conducere, legitimație de serviciu, livret militar ori diploma de absolvire a unei instituții de învățământ, cu fotografie de dată recentă – original și copie
  • Actul de identitate, în cazul deteriorării
  • Chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate – 7 lei

Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesară declarația scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezența lucrătorului de evidență a persoanelor.

În situația în care găzduitorul nu se poate prezenta, la serviciul de evidență a persoanelor, declarația poate fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezența polițistului de la postul de poliție, pentru mediu rural.

Persoana care este proprietar al spațiului de locuit trebuie să figureze în actul de proprietate ca proprietar cu drepturi depline asupra unui imobil cu destinaţia de locuinţă. Asta inseamna că nudul proprietar poate solicita eliberarea actului de identitate sau înscrierea reşedinţei la acea adresă numai cu acordul uzufructuarului sau a uzuarului.

  • Adeverința de ROL se eliberează de Primăria Ștefăneștii de Jos
  • Taxa de 7 lei se achită la caseria Primăriei Ștefăneștii de Jos

 

Eliberarea Cărții de Identitate la împlinirea vârstei de 14 ani

În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, minorul are obligația să solicite eliberarea actului de identitate de la Serviciul Public Comunitar de Evidența a Persoanelor.

La implinirea varstei de 14 ani, minorul se prezinta la ghiseul Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor, insotit de unul dintre parinti sau, dupa caz, de reprezentantul sau legal, de persoana desemnata din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenta sociala sau de persoana careia i-a fost incredintat in plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identitate.

In situatia in care parintii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semneaza de parintele la care minorul are domiciliul, in conditiile legii. Pentru minorul care, desi a fost incredintat, prin hotarare judecatoreasca, unuia dintre parinti, locuieste statornic la celalalt parinte, se solicita declaratia de consimtamant a parintelui caruia i-a fost incredintat, din care sa rezulte ca este de acord ca in actul de identitate al minorului sa fie inscrisa adresa la care acesta locuieste statornic.

Cetatenii romani aflati in strainatate, pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate impreuna cu documentele prevazute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei din statul respectiv.

Documente necesare

  • Cerere pentru eliberarea actului de identitate
  • Certificatul de naștere, original și copie
  • Certificatul de căsătorie al părinților sau, după caz, hotărârea judecătorească, definitivă și irevocabilă, în cazul în care părinții sunt divorțați, original și copie
  • Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie (contract de vanzare-cumparare, adeverinta de ROL sau alte acte doveditoare conform legislației in vigoare)
  • Actul de identitate al unuia dintre părinți, al tutorelui sau al reprezentantului legal
  • Chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate – 7 Lei

Eliberarea primului act de identitate nu se poate face pe bază de procură specială.

Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesară declarația scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezența lucrătorului de evidență a persoanelor.

În situația în care găzduitorul nu se poate prezenta, la Serviciul de Evidență a Persoanelor, declarația poate fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezența polițistului de la postul de poliție, pentru mediu rural.

Persoana care este proprietar al spațiului de locuit trebuie să figureze în actul de proprietate ca proprietar cu drepturi depline asupra unui imobil cu destinaţia de locuinţă. Asta inseamna că nudul proprietar poate solicita eliberarea actului de identitate sau înscrierea reşedinţei la acea adresă numai cu acordul uzufructuarului sau a uzuarului.

  • Adeverința de ROL se eliberează de Primăria Ștefăneștii de Jos
  • Taxa de 7 lei se achită la caseria Primăriei Ștefăneștii de Jos

 

Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani

      Documente necesare:

  • Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie (contract de vanzare-cumparare, adeverinta de ROL sau alte acte doveditoare conform legislației in vigoare)
  • declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului;
  • fişa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului realizată de unitatea de poliţie de la locul de domiciliu sau reşedinţă al solicitantului;
  • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate în valoare de 7 lei;

Persoana care este proprietar al spațiului de locuit trebuie să figureze în actul de proprietate ca proprietar cu drepturi depline asupra unui imobil cu destinaţia de locuinţă. Asta inseamna că nudul proprietar poate solicita eliberarea actului de identitate sau înscrierea reşedinţei la acea adresă numai cu acordul uzufructuarului sau a uzuarului.

  • Adeverința de ROL se eliberează de Primăria Ștefăneștii de Jos
  • Taxa de 7 lei se achită la caseria Primăriei Ștefăneștii de Jos

Notă !!!
– dacă solicitantul nu poate prezenta unul sau mai multe din documentele de mai sus, atunci i se va elibera o carte de identitate provizorie

 

Furt CI

În termen de 15 zile de la furtul, actului de identitate, persoana fizică este obligată să solicite Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor eliberarea unei noi cărți de identitate.

Documente necesare

  • Cerere pentru eliberarea actului de identitate
  • Certificatul de naștere, original și copie
  • Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original și copie
  • Hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie
  • Certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie
  • Certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original și copie
  • Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie (contract de vanzare-cumparare, adeverinta de ROL sau alte acte doveditoare conform legislației in vigoare)
  • Dovada eliberată de unitatea de poliție unde a fost reclamat furtul, dacă este cazul
  • Un document emis de instituții sau autorități publice – pașaport, permis de conducere, legitimație de serviciu, livret militar ori diploma de absolvire a unei instituții de învățământ, cu fotografie de dată recentă – original și copie
  • Chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate – 7 lei

Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesară declarația scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezența lucrătorului de evidență a persoanelor.

În situația în care găzduitorul nu se poate prezenta, la serviciul de evidență a persoanelor, declarația poate fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezența polițistului de la postul de poliție, pentru mediu rural.

Persoana care este proprietar al spațiului de locuit trebuie să figureze în actul de proprietate ca proprietar cu drepturi depline asupra unui imobil cu destinaţia de locuinţă. Asta inseamna că nudul proprietar poate solicita eliberarea actului de identitate sau înscrierea reşedinţei la acea adresă numai cu acordul uzufructuarului sau a uzuarului.

 

Schimbare domiciliu

Schimbarea domiciliului, schimbarea denumirii străzii sau a renumerotării imobilelor.

Documente necesare

  • Cerere pentru eliberarea actului de identitate
  • Actul de identitate și cartea de alegător, dacă este cazul
  • Certificatul de naștere, original și copie
  • Certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original și copie
  • Hotărârea de divorț, definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie
  • Certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie
  • Certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original și copie
  • Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie (contract de vanzare-cumparare, adeverinta de ROL sau alte acte doveditoare conform legislației in vigoare)
  • Chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate – 7 lei

Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesară declarația scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezența lucrătorului de evidență a persoanelor.

În situația în care găzduitorul nu se poate prezenta, la Serviciul de Evidență a Persoanelor, declarația poate fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezența polițistului de la postul de poliție, pentru mediu rural.

Persoana care este proprietar al spațiului de locuit trebuie să figureze în actul de proprietate ca proprietar cu drepturi depline asupra unui imobil cu destinaţia de locuinţă. Asta inseamna că nudul proprietar poate solicita eliberarea actului de identitate sau înscrierea reşedinţei la acea adresă numai cu acordul uzufructuarului sau a uzuarului.

  • Adeverința de ROL se eliberează de Primăria Ștefăneștii de Jos
  • Taxa de 7 lei se achită la caseria Primăriei Ștefăneștii de Jos

 

Schimbare domiciliu din străinătate în România

Cetățenii români cu domiciliul în străinătate care doresc să-și schimbe domiciliul în România se prezintă la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor pe a cărui rază teritorială este situat imobilul unde își stabilesc domiciliul.

Documente necesare

  • Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România
  • Certificatul de naștere, original și copie
  • Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original și copie
  • Hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie
  • Certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie
  • Certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original și copie
  • Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie (contract de vanzare-cumparare, adeverinta de ROL sau alte acte doveditoare conform legislației in vigoare)
  • Chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate – 7 lei
  • Pașaportul românesc valabil sau expirat ori certificatul constatator privind dobândirea cetățeniei române, emis de Ministerul Justiției sau de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din străinătate, original și copie
  • Actul de identitate și/sau pașaportul, eliberate de autoritățile străine, original și copie

Certificatele de stare civilă prezentate de solicitant trebuie să fie emise de oficiile de stare civilă române, iar pentru hotărârile judecătorești privind statutul civil al titularului, pronunțate în străinătate și învestite cu formulă executorie, se prezintă copii traduse și legalizate.

Solicitanții a căror naștere sau căsătorie nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă române vor solicita transcrierea certificatelor de stare civilă obținute în străinătate, atât pentru ei, cât și pentru copiii minori.

În situația în care numai unul dintre părinți își schimbă domiciliul din străinătate în România, împreună cu copiii minori, este necesar consimțământul celuilalt părinte, dat în formă autentică la notarul public, sau copia hotărârii judecătorești prin care copiii au fost încredințați părintelui care își schimbă domiciliul în România, situație în care se depune copie a hotărârii judecătorești rămase definitivă, irevocabilă.

Persoana care este proprietar al spațiului de locuit trebuie să figureze în actul de proprietate ca proprietar cu drepturi depline asupra unui imobil cu destinaţia de locuinţă. Asta inseamna că nudul proprietar poate solicita eliberarea actului de identitate sau înscrierea reşedinţei la acea adresă numai cu acordul uzufructuarului sau a uzuarului.

  • Adeverința de ROL se eliberează de Primăria Ștefăneștii de Jos
  • Taxa de 7 lei se achită la caseria Primăriei Ștefăneștii de Jos

 

Schimbare nume

Modificarea numelui sau prenumelui titularului, sau prenumele părinților, data ori locul nașterii.

Documente necesare

  • Cerere pentru eliberarea actului de identitate
  • Certificatul de naștere, original și copie
  • Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original și copie
  • Hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie
  • Certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie
  • Certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original și copie
  • Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie (contract de vanzare-cumparare, adeverinta de ROL sau alte acte doveditoare conform legislației in vigoare)
  • Chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate – 7 lei

În cazul modificării numelui și/sau prenumelui titularului, prenumelui părinților, a datei ori a locului de naștere, precum și în situația schimbării sexului, se prezintă și hotărârea judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.

Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesară declarația scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezența lucrătorului de evidență a persoanelor.

În situația în care găzduitorul nu se poate prezenta, la serviciul de evidență a persoanelor, declarația poate fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezența polițistului de la postul de poliție, pentru mediu rural.

Persoana care este proprietar al spațiului de locuit trebuie să figureze în actul de proprietate ca proprietar cu drepturi depline asupra unui imobil cu destinaţia de locuinţă. Asta inseamna că nudul proprietar poate solicita eliberarea actului de identitate sau înscrierea reşedinţei la acea adresă numai cu acordul uzufructuarului sau a uzuarului.

  • Adeverința de ROL se eliberează de Primăria Ștefăneștii de Jos
  • Taxa de 7 lei se achită la caseria Primăriei Ștefăneștii de Jos

 

Certificate de atestare a domiciliului și a cetățeniei

Certificatele de atestare a domiciliului și a cetățeniei române sunt eliberate de către Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date. Aceste certificate urmează să fie folosite în străinătate în scopul valorificării unor drepturi sau al apărării intereselor cetățenilor români.

Cererile pentru eliberarea acestor certificate pot fi depuse atât la serviciile publice de evidență a persoanelor, cât și la oficiile de stare civilă.

Cererea de eliberare a certificatelor se poate face în nume propriu sau prin împuternicit cu procură specială.

Certificatele se eliberează de către Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date.

Documente necesare

  • Cerere
  • act de identitate în original și copie

 

Preschimbarea Buletinului de Identitate

Documente necesare

  • Cerere pentru eliberarea actului de identitate
  • Actul de identitate și cartea de alegător, dacă este cazul
  • Certificatul de naștere, original și copie
  • Certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original și copie
  • Hotărârea de divorț, definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie
  • Certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie
  • Certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original și copie
  • Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie (contract de vanzare-cumparare, adeverinta de ROL sau alte acte doveditoare conform legislației in vigoare)
  • Chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate – 7 lei.

Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesară declarația scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezența lucrătorului de evidență a persoanelor.

În situația în care găzduitorul nu se poate prezenta, la Serviciul de Evidență a Persoanelor, declarația poate fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezența polițistului de la postul de poliție, pentru mediu rural.

Persoana care este proprietar al spațiului de locuit trebuie să figureze în actul de proprietate ca proprietar cu drepturi depline asupra unui imobil cu destinaţia de locuinţă. Asta inseamna că nudul proprietar poate solicita eliberarea actului de identitate sau înscrierea reşedinţei la acea adresă numai cu acordul uzufructuarului sau a uzuarului.

  • Adeverința de ROL se eliberează de Primăria Ștefăneștii de Jos
  • Taxa de 7 lei se achită la caseria Primăriei Ștefăneștii de Jos

 

CIP CRDS

Cetățenii români, domiciliați în străinătate, care doresc să intre în posesia unei cărți de identitate provizorii, în care să fie înscrisă reședința din România, unde locuiesc temporar, pot solicita eliberarea unei Cărți de Identitate provizorii.

Documente necesare

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate cetățenilor români cu domiciliul în străinătate și reședința în România
  • pașaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de cetățean român domiciliat în străinătate, original și copii ale filei informatizate și ale filelor destinate aplicării vizelor și ștampilelor autorităților de frontieră, precum și copii ale acelorași file ale pașaportului străin, pentru situația în care solicitantul a intrat în țară cu un document de călătorie emis de o autoritate străină
  • certificatul de naștere și/sau de căsătorie, eliberate de oficiile de stare civilă române, dacă este cazul, original si copie
  • hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă, după caz, original si copie
  • Documentul cu care se face dovada adresei de reședință în România, original și copie (contract de vanzare-cumparare, adeverinta de ROL sau alte acte doveditoare conform legislației in vigoare)
  • două fotografii mărimea 3×4cm, având la bază o bandă albă de 7 mm
  • chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate provizorii – 1 leu.

Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesară declarația scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezența lucrătorului de evidență a persoanelor.

În situația în care găzduitorul nu se poate prezenta, la serviciul de evidență a persoanelor, declarația poate fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezența polițistului de la postul de poliție, pentru mediu rural.

Persoana care este proprietar al spațiului de locuit trebuie să figureze în actul de proprietate ca proprietar cu drepturi depline asupra unui imobil cu destinaţia de locuinţă. Asta inseamna că nudul proprietar poate solicita eliberarea actului de identitate sau înscrierea reşedinţei la acea adresă numai cu acordul uzufructuarului sau a uzuarului.

  • Adeverința de ROL se eliberează de Primăria Ștefăneștii de Jos
  • Taxa de 1 leu se achită la caseria Primăriei Ștefăneștii de Jos

 

Eliberare CIP – carte de identitate provizorie

Cartea de identitate provizorie se eliberează când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărții de identitate.

Documente necesare

  • Cererea pentru eliberarea actului de identitate
  • Certificatul de naștere – original și copie, dacă există
  • Certificatul de căsătorie – original și copie, dacă există
  • Actul de proprietate – original și copie, dacă există
  • Trei (3) fotografii mărimea 3/4 cm color, având la bază o bandă albă de 7 mm
  • Chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate provizorii – 1 lei

Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate este de 1 an.

Persoana care este proprietar al spațiului de locuit trebuie să figureze în actul de proprietate ca proprietar cu drepturi depline asupra unui imobil cu destinaţia de locuinţă. Asta inseamna că nudul proprietar poate solicita eliberarea actului de identitate sau înscrierea reşedinţei la acea adresă numai cu acordul uzufructuarului sau a uzuarului.

  • Adeverința de ROL se eliberează de Primăria Ștefăneștii de Jos
  • Taxa de 1 leu se achită la caseria Primăriei Ștefăneștii de Jos

 

Stabilirea reședinței (flotant)

Pentru înscrierea mențiunii de stabilire a reședinței în actul de identitate, persoana interesată se adresează Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor pe raza căruia locuiește temporar.

Documente necesare

  • Documentul cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie (contract de vanzare-cumparare, adeverinta de ROL sau alte acte doveditoare conform legislației in vigoare)
  • declarația găzduitorului

Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesară declarația scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezența lucrătorului de evidență a persoanelor.

În situația în care găzduitorul nu se poate prezenta, la serviciul de evidență a persoanelor, declarația poate fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezența polițistului de la postul de poliție, pentru mediu rural.

Persoana care este proprietar al spațiului de locuit trebuie să figureze în actul de proprietate ca proprietar cu drepturi depline asupra unui imobil cu destinaţia de locuinţă. Asta inseamna că nudul proprietar poate solicita eliberarea actului de identitate sau înscrierea reşedinţei la acea adresă numai cu acordul uzufructuarului sau a uzuarului.

  • Adeverința de ROL se eliberează de Primăria Ștefăneștii de Jos

Depunerea cererii sau, după caz, înmânarea actului de identitate pe bază de procură specială

În situaţia în care solicitantul actului de identitate se află temporar în străinătate, depunerea cererii sau, după caz, înmânarea actului de identitate se poate face şi pe bază de procură specială obţinută de la misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale României din statul respectiv.

Procura trebuie să aibă aplicată fotografia solicitantului şi să fie certificată cu timbrul sec al misiunii diplomatice sau oficiului consular respectiv; la procură se ataşează o fotografie identică cu cea care a fost aplicată pe aceasta.

În cuprinsul procurii speciale trebuie să se regăsească, în mod obligatoriu, scopul pentru care aceasta a fost eliberată, respectiv depunerea Cererii pentru eliberarea actului de identitate, ridicarea actului de identitate sau depunerea și ridicarea actului.

Pentru situaţiile în care solicitantul actului de identitate se află temporar în străinătate, preluarea imaginii necesare în procesul de producere şi eliberare a cărţii de identitate se realizează prin scanarea fotografiei ataşate la procura specială.

Depunerea cererii şi a documentelor necesare pentru eliberarea primului act de identitate nu se poate realiza în baza unei procuri speciale.

Persoana care este proprietar al spațiului de locuit trebuie să figureze în actul de proprietate ca proprietar cu drepturi depline asupra unui imobil cu destinaţia de locuinţă. Asta inseamna că nudul proprietar poate solicita eliberarea actului de identitate sau înscrierea reşedinţei la acea adresă numai cu acordul uzufructuarului sau a uzuarului.

Dovada adresei de domiciliu/reședință

Dovada adresei de domiciliu se poate face cu:

  1. Contractul de vânzare-cumpărareal unui imobil cu destinaţia de locuinţă, încheiat în formă autentică, în original şi copie simplă;

Notă:

Dovada adresei de domiciliu / reşedinţă NU se poate face cu un precontract de vânzare-cumpărare, care este doar o promisiune şi nu o transmitere a dreptului de proprietate.

Poate cere stabilirea domiciliului / reşedinţei la imobilul respectiv cel care dobândeşte deplina proprietate (ca unic proprietar sau coproprietar) sau un drept de uzufruct asupra acestuia, nu şi cel care dobândeşte nuda proprietate; nudul proprietar îşi poate stabili domiciliul doar cu acordul uzufructuarului;

  1. Adeverinţa de la Registrul Agricoleliberată de Primărie, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în registrul agricol, cu imobil cu destinaţia de locuinţă.   Pentru persoanele care fac dovada adresei de domiciliu cu adeveriţă eliberată de primărie din registrul agricol este necesar ca aceasta să fie EMISĂ CU CEL MULT 30 DE ZILE ÎNAINTE DE DEPUNEREA CERERII şi să conţină denumirea străzii şi numărul imobilului la care îşi stabilesc domiciliul / reşedinţa, dacă din documentele care fac dovada proprietăţii nu rezultă explicit aceste aspecte (sat, denumire stradă, număr).
  1. 3Contractul de vânzare-cumpărare a unui imobil tip locuinţă cu clauză de uzufruct, încheiat în formă autentică, în original şi copie simplă;

            Asta inseamna că nudul proprietar poate solicita eliberarea actului de identitate sau înscrierea reşedinţei la acea adresă numai cu acordul uzufructuarului.

  1. 4Contractul de vânzare-cumpărare a unui imobil tip locuinţă cu clauză de uz / abitaţie, încheiat în formă autentică, în original şi copie simplă;

Notă: poate cere stabilirea domiciliului / reşedinţei la imobilul respectiv persoana care dobândeşte deplina proprietate (ca unic proprietar sau coproprietar) sau titularul dreptului de uz / abitaţie, nu şi cel care dobândeşte nuda proprietate; nudul proprietar îşi poate stabili domiciliul doar cu acordul titularului dreptului de uz / abitaţie;

Titularul dreptului de abitaţie are dreptul de a locui în locuinţa nudului proprietar împreună cu soţul şi copiii săi, chiar dacă nu a fost căsătorit sau nu avea copii la data la care s-a constituit abitaţia, precum şi cu părinţii ori alte persoane aflate în întreţinere. (art. 750 C. civ.)

Asta inseamna că nudul proprietar poate solicita eliberarea actului de identitate sau înscrierea reşedinţei la acea adresă numai cu acordul uzuarului.

  1. 5Contractul de donaţiea unui imobil tip locuinţă, încheiat în formă autentică, în original şi copie simplă;
  2. 6Contractul de donaţie a unui imobil tip locuinţă cu clauză de uz / abitaţie sau uzufruct, încheiate în formă autentică, în original şi copie simplă;

Notă: poate cere stabilirea domiciliului / reşedinţei la imobilul respectiv cel care dobândeşte astfel deplina proprietate sau un drept de uz / abitaţie, ori uzufruct asupra acestuia, nu şi cel care dobândeşte nuda proprietate;

nudul proprietar îşi poate stabili domiciliul / reşedinţa doar cu acceptul uzufructuarului / titularului dreptului de uz / abitaţie;

poate cere înscrierea domiciliului / reşedinţei la imobilul respectiv persoana care dobândeşte dreptul de abitaţie asupra acestuia;

  1. 7. Contractul de schimb, încheiat în formă autentică, în original şi copie simplă;

Notă: poate cere înscrierea domiciliului / reşedinţei la imobilul respectiv persoana care dobândeşte dreptul de proprietate asupra unui imobil cu destinaţia de locuinţă;

  1. Contractul de întreţinere, încheiat în formă autentică, în original şi copie simplă;
  2. 9. Contractul de rentă viageră, încheiat în formă autentică, în original şi copie simplă;

Notă: dacă dreptul de uz sau de folosinţă rezervat persoanei care primeşte renta, priveşte doar o parte din imobil, atunci cel care plăteşte renta, are desigur dreptul de a folosi restul imobilului ca şi locuinţă, cu consecinţa stabilirii domiciliului / reşedinţei la adresa respectivă;

  1. 10. Contractul de construire a unui imobil cu destinaţia de locuinţă însoţit de procesul-verbal de predare-primire a locuinţei, în original şi copie simplă, cu condiția să fie inscrise adresa completa – stradă și număr;
  2. 11. Autorizaţia de construire a unui imobil cu destinaţia de locuinţă însoţită de procesul-verbal de predare-primire a locuinţei, în original şi copie simplă, cu condiția să fie inscrise adresa complete – stradă și număr;
  3. 12. Certificatul de moştenitoreliberat de notarul public în cadrul procedurii succesorale notariale necontencioase, în original şi copie simplă, iar imobilul unde se solicit domiciliul sau reședința să aibă trecută adresa completă – stradă și număr;
  4. 13. Contractul de închiriere(de locaţiune) a unui imobil cu destinaţia de locuinţă, în original şi copie simplă;

Notă:

PENTRU CONTRACTE ÎNCHEIATE ÎNTRE PERSOANE FIZICE

Pentru a fi opozabil lucrătorilor de evidenţă a persoanelor, contractul de închiriere privind locuinţa proprietate personală, trebuie să îndeplinească următoarele formalităţi, după caz:

● să fie încheiat în formă autentică la notar public (art. 12 lit. b) din Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi a activităţilor notariale, republicată;

  • părţile contractului, conţinutul şi data certă să fie atestate de către avocat (art. 3 lit. c) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată;
  • să fie înregistratla ANAF sau să fie însoţit de formularul / declaraţia înregistrat/ă la structurile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în care să fie inserate numărul şi data contractului;

În situatia în care părţile nu doresc să prezinte contractul de închiriere în una din formele menţionate mai sus, au posibilitatea să facă dovada adresei de domiciliu, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 97/2005, republicată, respectiv cu declaraţia scrisă de primire în spaţiu a găzduitorului (persoană fizică sau juridică), pe pag. 2 a cererii, însoţită de actul de proprietate al acestuia, încheiat în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ.

În cazul în care contractul a fost încheiat sub forma înscrisului sub semnătură privată şi nu a fost înregistrat la Administraţia Financiară se impune şi prezentarea actului de proprietate / a extrasului de carte funciară pentru a se dovedi dreptul celui care închiriază de a încheia contractul.

IMPORTANT:  Situaţiile indicate mai sus au în vedere contractele de închiriere încheiate între persoane fizice!

PENTRU CONTRACTE ÎNCHEIATE ÎNTRE O PERSOANĂ JURIDICĂ ȘI O PERSOANĂ FIZICĂ

În cazul contractelor de închiriere încheiate între persoane juridice şi presoane fizice, ca locatari, se va prezenta contractul de închiriere cu număr de înregistrare din evidenţele persoanei juridice – locator, cu data, număr, ștampilă și semnătura locatarului.

Contractele privind închirierea locuinţelor din fondul locativ de stat se vor prezinta, în original şi copie; nu este necesară îndeplinirea formalităţilor enumerate mai sus.

Drepturile soţilor asupra locuinţei închiriate (art. 323 alin. 1 şi 3 din Codul Civil)
În cazul în care locuinţa este deţinută în temeiul unui contract de închiriere, fiecare soţ are un drept locativ propriu, chiar dacă numai unul dintre ei este titularul contractului ori contractul este încheiat înainte de căsătorie.

În caz de deces al unuia dintre soţi, soţul supravieţuitor continuă exercitarea dreptului său locativ, dacă nu renunţă în mod expres la acesta, în termenul prevăzut la art. 1.834 din Codul Civil.

  1. 14. Contractul de comodat(împrumutul de folosinţă gratuită) al unui imobil cu destinaţia de locuinţă, încheiat în formă autentică (la notar), în original şi copie simplă;
  2. 15. Actul de adjudecare, în original şi copie simplă;

Notă: prin adjudecare, cumpărătorul devine, de la data predării, proprietarul bunului adjudecat;

  1. 16. Actul de partajconvenţional (voluntar) încheiat în formă autentică, în original şi copie simplă;
  2. 17. Hotărârea judecătorească, rămasă definitivă (şi irevocabilă, în funcţie de data pronunţării), în original şi copie simplă, privind:

– constatarea dreptului de proprietate asupra unui imobil cu destinaţia de locuinţă;

– atribuirea dreptului de proprietate asupra unui imobil cu destinaţia de locuinţă;

– retrocedarea unui imobil cu destinaţia de locuinţă;

– partajul unui imobil cu destinaţia de locuinţă (partajul judiciar);

– constatarea uzucapiunii imobiliare privind un imobil cu destinaţia de locuinţă;

Notă: în cazul hotărârilor judecătoreşti (sentinţe civile) prin care s-au admis acţiunile în prestaţie tabulară şi s-au dispus măsuri privind obligarea la plata unor sume de bani, acestea trebuie să fie definitive, irevocabile şi să fie investite cu formulă executorie.

  1. 18. Sentinţa / hotărârea judecătorească având ca obiect şi atribuirea beneficiului locuinţei conjugale, în original şi copie simplă;

Notă: această hotărâre judecătorească va fi însoţită în mod obligatoriu atât de actul privind proprietatea imobilului din care rezultă că foştii soţi sunt coproprietari, cât şi de declaraţia pe proprie răspundere dată de beneficiarul folosinţei locuinţei conjugale, din cuprinsul căreia va rezulta că nu s-a efectuat partajul, dată în faţa lucrătorului de evidenţă;

  1. 19. Titlul de proprietate al unui imobil cu destinaţia de locuinţă, în original şi copie simplă.
  2. Declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau persoană juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la pct. 1 – 22;
  3. Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil cu destinaţie de locuinţă şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele necesare;

Declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului poate fi dată în faţa lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, a poliţistului de siguranţă publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.