1. Acordarea venitului minim garantat, in conditiile legii 416/2001

Acte necesare

 • cerere tip si declaratie;
 • copie act identitate solicitant (BI/CI), certificat casatorie (daca este cazul);
 • copie act identitate (BI/CI) sot/sotie solicitant (daca este cazul);
 • copie certificat nastere copii minori;
 • copie act identitate (BI/CI) cipii minori cu varsta de peste 14 ani;
 • adeverinta privind frecventarea cursurilor scolare de catre copii (se reinnoieste o data la 3 luni);
 • adeverinta AJOFM din care sa reiasa ca solicitantul este in cautarea unui loc de munca (se elibereaza doar persoanelor apte de munca*** si se reinnoieste o data la 3 luni);
 • scutire medicala de la medicul specialist (daca este cazul);
 • cupon alocatie copii;
 • documente justificative ale veniturilor;
 • dosar cu sina;

*** persoana apta de munca: solicitantul cu varsta cuprinsa intre 16 ani si varsta legala de pensionare, care nu are in ingrijire copii minori cu varsta pana in 7 ani si nu are probleme medicale care sa impiedice angajarea sa in munca.

Pentru anul 2017, venitul minim garantat in conditiile legii 416/2001 este de:

 • 142 Ron pentru o persoana singura;
 • 255 Ron pentru familiile formate din doua persoane;
 • 357 Ron pentru familiile formate din trei persoane;
 • 442 Ron pentru familiile formate din patru persoane;
 • 527 Ron pentru familiile formate din cinci persoane;
 • 37 Ron pentru fiecare alta persoana, peste numarul de cinci, care face parte din familie;

2. Alocatia de sustinere, in conditiile legii 277/2010

Acte necesare

 • cerere tip si declaratie;
 • copie act identitate (BI/CI) solicitant;
 • copie certificat casatorie si BI/CI sot/sotie solicitant, in cazul alocatiei complementare;
 • copie certificat nastere copii minori;
 • copie act identitate (BI/CI) copii minori, daca acestia au varsta de peste 14 ani;
 • dovada frecventarii cursurilor scolare de zi de catre copii (se reinnoieste o data la 3 luni);
 • cupon alocatie copii;
 • documente justificative ale veniturilor familiei;
 • dosar cu sina;

In anul 2010, venitul maxim pe membru de familie, pentru a putea beneficia de prevederile OUG 105/2003, este de 466 RON.

3. Acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani

“Solicitantul trebuie sa fi prestat activitati salariate/asimilate acestora, in ultimele 12 luni dinaintea nasterii copilului.”

Acte necesare

 • cerere tip;
 • adeverinta tip; model adeverinta venituri CIC;
 • decizia de suspendare a contractului individual de munca in vederea cresterii copilului in varsta de pana la 2 ani;
 • copie act identitate (BI/CI) solicitant;
 • copie certificat casatorie solicitant si BI/CI sot/sotie solicitant (daca este cazul);
 • copie certificat nastere copil;
 • daca solicitantul este tatal copilului, iar mama a obtinut in ultimele 12 luni inaintea nasterii, venituri salariale/asimilate acestora, se va preventa adeverinta de maternitate, eliberata de la locul de munca al mamei; daca mama nu a lucrat si nici nu se gaseste in vreuna dinsituatiile asimilate, adeverinta de maternitate va fi eliberata de CAS Ilfov;
 • dosar cu sina;

Sunt luate in calculul celor 12 luni necesare pentru solicitare indemnizatie crestere copil si urmatoarele perioade, in care solicitantii:

 • si-au insotit sotul/sotia trimis/trimisa in misiune permanenta in strainatate;
 • au beneficiat de indemnizatie de somaj, stabilita conform Legii nr. 76/2002, modificata si completata;
 • au beneficiat de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, potrivit O.U.G. nr. 158/2005; Exemplu:
 1. concediul pentru incapacitate temporara de munca;
 2. concediul pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale;
 3. concediul pentru ingrijirea copilului bolnav;
 4. concediul de maternitate;
 5. concediul pentru carantina;
 6. concediul pentru risc maternal.
 • au realizat perioade asimilate stagiului de cotizare in sistemul public de pensii;

Art. 38 din Legea nr. 19/2000, modificata si completata, reglementeaza 3 categorii de perioade asimilate stagiului de cotizare:

 1. perioada in care asiguratul a beneficiat de prestatii de asigurari sociale in baza legii pensiilor (concedii si indemnizatii de asigurari sociale, respectiv pensia de invaliditate);
 2. perioada in care persoana a urmat cursuri de zi si a absolvit o institutie de invatamant superior;

IMPORTANT
In vederea recunoasterii ca perioada utila pentru obtinere concediu si indemnizatie crestere copil cursurile trebuie urmate la zi, pe durata normala a studiilor si finalizate cu examen de licenta sau de diploma. Perioada astfel luata in calcul se refera numai la durata efectiva a cursurilor cuprinsa intre ziua inceperii si ziua terminarii anului universitar, potrivit legii.

3.   a satisfacut stagiul militar, a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat ori, dupa caz, a efectuat sau efectueaza serviciul militar pe baza de voluntariat.

 • au realizat perioade de stagiu de cotizare in sistemul public de pensii, in conditiile prevazute de actele normative cu caracter special care reglementeaza concedierile colective;
 • au realizat in sistemul public de pensii, anterior datei intrarii in vigoare a O.U.G. nr. 148/2005, perioade de stagiu de cotizare pe baza de contract de asigurare sociala;

Este vorba despre asigurarea facultativa reglementata pentru persoanele care nu sunt cuprinse in categoriile asigurate obligatoriu, potrivit Legii nr. 19/2000, modificata si completata.

 • au beneficiat de indemnizatie pentru crestere copil;
 • au beneficiat de pensii de invaliditate;

In raport cu cerintele locului de munca si cu gradul de reducere a capacitatii de munca, invaliditatea este, in conformitate cu prevederile art. 54 din Legea nr. 19/2000, modificata si completata:

a) de gradul I, caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca, a capacitatii de autoservire, de auto-conductie sau de orientare spatiala, invalidul necesitand ingrijire sau supraveghere permanenta din partea altei persoane;
b) de gradul II, caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca, cu posibilitatea invalidului de a se autoservi, de a se autoconduce si de a se orienta spatial, fara ajutorul altei persoane;
c) de gradul III, caracterizata prin pierderea a cel putin jumatate din capacitatea de munca, invalidul putand sa presteze o activitate profesionala.

Intrucat O.U.G. nr. 148/2005 nu stabileste restrictii in ceea ce priveste tipul de pensie de invaliditate reda vocatie la solicitarea indemnizatiei/stimulentului pentru cresterea copilului, oricare dintre drepturile mentionate vor putea fi utilizate in acest scop;

 • au beneficiat de concediu fara plata pentru formare si perfectionare profesionala din initiativa angajatorului sau la care acesta si-a dat acordul, organizate in conditiile legii;

In cazul concediului fara salariu acordat pentru formare si perfectionare profesionala, prevederile art. 149 si urm. din Codul muncii, fac vorbire despre concediile de formare profesionala si stabilesc un regim juridic distinct al concediilor fara salariu acordate in acest scop;

 • se afla in perioada de intrerupere temporara a activitatii, din initiativa angajatorului, fara incetarea raporturilor de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare;

Este vorba despre situatia de suspendare a raporturilor de munca din initiativa angajatorului, reglementata de prevederile art. 52 alin. (1) lit. d) din Codul muncii.

 • au lucrat cu contract individual de munca in strainatate, pe baza acordurilor guvernamentale bilaterale incheiate de tara noastra cu alte state;
 • se afla in perioada de 60 de zile de la absolvirea cursurilor invatamantului universitar, organizat potrivit legii, cu examen de licenta sau de diploma, in vederea angajarii ori, dupa caz, trecerii in somaj, calculate incepand cu data de 1 a lunii urmatoare absolvirii;

In acest interval de timp, absolventii nu au posibilitatea de a solicita indemnizatie pentru somaj, in conformitate cu prevederile legislatiei privind asigurarile sociale
pentru somaj.

2. Numarul nasterilor
Dreptul va putea fi solicitat numai pentru primele 3 nasteri. Prin nastere se intelege aducerea pe lume a unuia sau a mai multor copii vii.

Numarul nasterilor va fi calculat incepand cu data de 01.01.2006. Cu alte cuvinte, o persoana care a beneficiat de CCC si de indemnizatie crestere copil pentru 3 copii anterior datei de 01.01.2006 va mai putea solicita acest drept pentru inca 3 copii, daca indeplineste conditiile cerute de ordonanta de urgenta.

In mod simetric, in cazul copiilor adoptati, incredintati in vederea adoptiei, dati in plasament sau pentru care s-a instituit tutela, preluarea acestora se echivaleaza cu numarul nasterilor.

De asemenea, in cazul in care copilul se naste mort sau moare in perioada corespuzatoare concediului de maternitate, la stabilirea celor 3 nasteri nu se ia in calcul si aceasta situatie.

In calculul celor 3 nasteri pentru care se pot solicita drepturile reglementate de O.U.G. nr. 148/2005 intra si nasterea care survine inainte de 31 decembrie 2005, daca solicitantul indeplineste conditiile prevazute de ordonanta dupa data de 1 ianuarie 2006.

3. Plata
Atat indemnizatia crestere copil cat si stimulentul se suporta din bugetul de stat, fiind platit prin intermediul agentiilor judetene pentru prestatii sociale.

Plata se face ca urmare a deciziei directorului executiv al agentiilor judetene pentru prestatii sociale incepand cu luna urmatoare aprobarii cererii.
Plata se va face lunar prin mandat postal sau prin virament bancar in contul personal al acesteia.

In masura in care plata nu se face direct titularului dreptului la domiciliul acesteia, aceasta se va face la domiciliul:

 • reprezentantului legal;
 • mandatarului;

In acest sens, inca de la solicitarea drepturilor, care se face personal sau prin reprezentant legal, respectiv prin mandatar, dosarul va contine si documente din care sa rezulte calitatea acestora.

Reprezentantul legal este persoana desemnata, potrivit legii, sa reprezinte persoana lipsita de capacitatea de exercitiu a drepturilor civile.

Mandatarul se imputerniceste de catre titular prin procura speciala de catre persoana indreptatita.

De cand se efectueaza plata indemnizatie crestere copil /stimulent?

1. Din ziua incetarii acordarii concediului si indemnizatiei de maternitate.

Plata la acest termen este conditionata de depunerea dosarului de solicitare a dreptului prevazut de O.U.G. nr. 148/2005 in termen de cel mult 60 de zile lucratoare.

2. Cu data nasterii copilului, daca nu sunt indeplinite conditiile pentru acordarea concediului de maternitate.

Si in acest caz dreptul se acorda incepand cu data nasterii copilului, in masura in care cererea se depune in termen de 60 de zile lucratoare de la acest moment.

Se asimileaza momentului nasterii copilului:

 • data adoptiei;
 • data instituirii tutelei;
 • data plasamentului;
 • data incredintarii;

3. De la data depunerii cererii, daca nu au fost respectate termenele de depunere de 60 de zile lucratoare.

Relatia dintre cele doua drepturi (indemnizatia pentru cresterea copilului si stimulent) este de excludere reciproca.

Astfel, plata indemnizatiei de crestere copil se suspenda de la data realizarii veniturilor de natura profesionala impozabile potrivit Codului fiscal, nascandu-se vocatia la stimulent.

Evenimente care afecteaza acordarea drepturilor

1. Evenimente dupa a caror producere inceteaza acordarea indemnizatia crestere copil /stimulent

 • implinirea varstei de 2 ani, respectiv de 3 ani in cazul copilului cu handicap;
 • decesul copilului;

2. Evenimente care suspenda plata drepturilor

Evenimente care tin de calitatea personala a solicitantului pot genera suspendarea acordarii drepturilor prevazute de O.U.G. nr. 148/2005. In aceasta categorie intra:

 • decesul titularului dreptului;
 • decaderea din drepturile parintesti;
 • indepartarea tutorelui de la exercitarea tutelei;
 • neindeplinirea conditiilor privind incredintarea copilului spre adoptie;
 • neindeplinirea conditiilor pentru mentinerea plasamentului;
 • pierderea domiciliului sau resedintei din Romania;
 • neindeplinirea conditiei de a locui impreuna;
 • neindeplinirea conditiei de a se ocupa de cresterea copilului;
 • executarea pedepsei privative de libertate mai mare de 30 de zile;

Suspendarea platii este generata si de alternanta indemnizatie crestere copil cu stimulent.
Desi au conditii comune de acordare, cele doua drepturi se exclud reciproc, atunci cand este vorba despre plata.

Pe de o parte, atunci cand se realizeaza venituri de natura profesionala, titularul va beneficia de stimulent, indemnizatia fiind suspendata. Pe de alta parte, incetarea efectiva a activitatii retribuite si reintrarea in concediu pentru cresterea copilului atrage suspendarea platii stimulentului.

Reluarea platii acestor drepturi se face la cerere, conform art. 12 alin. (5) si (6) din ordonanta de urgenta.

In masura in care intervin situatii de natura sa genereze suspendarea sau incetarea platii drepturilor prevazute de ordonanta, beneficiarul are obligatia de a comunica in scris primariei modificarea intervenita.

Obligatia de comunicare trebuie indeplinita in termen de 15 zile lucratoare de la data aparitiei situatiei ce trebuie notificata.

Comunicarea se transmite de catre primarie agentiei de prestatii sociale in termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii.

In masura in care intervine o situatie de suspendare a acordarii drepturilor legate de copilul in varsta de pana la 2/3 ani, aceleasi drepturi vor putea fi solicitate de o alta persoana indreptatita, spre exemplu celalalt parinte.

In acest caz, solicitantul trebuie sa indeplineasca el insusi conditiile cerute de O.U.G. nr. 148/2005, invocand un drept personal. Momentul de la care se va acorda dreptul noului solicitant este data suspendarii.

In acest caz, cererea va trebui depusa in cel mult 60 de zile lucratoare de la data suspendarii platii. In cazul depasirii acestui termen, acordarea drepturilor se face de la data depunerii cererii.

4. Acordarea ajutorul de inmormantare

Acte necesare

 • cerere;
 • copie act identitate (BI/CI) solicitant;
 • copie certificat deces;
 • copie chitante fiscale privind plata cheltuielilor de inmormantare;
 • dovada faptului ca decedatul nu beneficia de asigurari sociale (salariat/pensionar);

Ajutorul de inmormantare se acorda persoanei inscrise in facturile fiscale;

5. Acordarea alocatiei de stat

6. Cerere – declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială