PRIMĂRIA COMUNEI ȘTEFĂNEȘTII DE JOS organizează concurs recrutare a funcțiilor publice de execuție vacante de : 

Consilier clasa I, grad profesional Superior – Birou Impozite și Taxe Locale; 

Condiţiile pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier clasa I, grad profesional Superior – Birou Impozite și Taxe Locale sunt: 

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe economice; 

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 7 ani. 

Anunț