Rezultatul la proba scrisa din data de 31.08.2016 pentru ocuparea functiilor contractuale vacante:

  • expert debutant in cadrul compartimentului fonduri europene, achizitii publice si resurse umane:
    • Vasile Cosmin Alexandru – 77,16 puncte – Admis pentru proba interviu.
    • Popa Emilia – 0 puncte – Respins pentru proba interviu.
    • Hariga Georgiana – 94 puncte – Admis pentru proba interviu.
  • muncitor calificat (tractorist) in cadrul compartimentului auxiliar, administratie gospodareasca si arhiva:
    • Panait Fanel Marin – 73 puncte – Admis pentru proba interviu.