După expirarea termenului de depunere a dosarelor de inscriere, comisia de examen, numită prin Dispoziția nr, 391 din data de 07.12.2018, întrunită, a procedat la verificarea îndeplinirii condițiilor de către candidații inscriși la examenul pentru ocuparea posturilor vacante de:

– 1 post de Inspector de specialitate – Compartiment Monitorizare Unități de Învățământ;

– 1 post de Gestionar – Club Sportiv;

– 1 post de Administrator – Club Sportiv;

Anunț angajare