Primaria Comunei Stefanestii de Jos a luat decizia sa modernizeze Intrarea Campina si a semnat astazi, 10.11.2017, contractul cu S.C. Conscut Constructii SRL,  conform caruia vor fi efectuate lucrarile.

Intrarea Campina are urmatoarele caracteristici geometrice:

–                 Lungime: 210 m

–                 Latime parte carosabila: 4.00 m

–                 Banda de incadrare: 0.25 m

–                 Platforma: 5.00 m

 

Sistemul rutier are urmatoarea structura:

–                 4 cm strat de uzura din beton asfaltic EB16 RUL 50/70

–                 6 cm strat de legadura din beton asfaltic EB20 leg 50/70

–                 15 cm strat superior de fundatie din piatra sparta

–                 20 cm strat de fundatie din ballast

 

Panta transversala carosabil: 2,50% – panta tip acoperis

Panta transversala acostamente: 4,00%

Scurgerea apelor se va asigura prin pante longitudinale si transversale care conduc apele pluviale catre santurile de pamant proiectate pe ambele parti. Pentru accesul la proprietati s-au realizat podete de acces.