INFORMARE

Primăria comunei Ştefăneştii de Jos

 

Ca măsură de prevenţie privind răspândirea epidemiilor virale, în special virusul COVID-19, conducerea Primăriei comunei Ştefăneştii de Jos a decis ca accesul publicului în incinta sediului primăriei să fie restricţionat, precum şi programul de audientă cu publicul să fie suspendat.

Pentru relaţiile cu Viceprimarul, Administratorul Public, Secretarul General al comunei, compartimentele Registrul Agricol şi Protecţia Mediului, Contabilitate, Achiziţii Publice şi Derularea Contractelor, vă rugăm să vă adresaţi personal sau în scris la registratura primăriei, precum şi telefonic la numărul 021.361.35.29.

Pentru relaţiile cu compartimentele Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară, Resurse Umane şi Urbanism, Cadastru, Amenajarea Teritoriului şi Autorizarea Lucrărilor de Construcţie, în vederea obţinerii de informaţii sau ridicări de documente, vă rugăm să vă adresaţi la Ghişeul Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară.

Pentru alte relaţii, reclamaţii sau solicitări, vă rugăm să vă adresaţi în scris la registratura primăriei, cu sediul în Sos. Ştefăneşti nr. 116, Ştefăneştii de Jos, prin e-mail la adresa: office@primariastefanesti.ro, pe pagina oficiala de facebook – facebook.com/primariastefanestiidejos/ sau telefonic la numărul 021.361.35.29.

Vă mulţumim pentru înţelegere.

Anunț