Informare masuri de mediu si clima – PNDR 2014 – 2020

Incepand cu anul 2007, Romania a beneficiat de sprijin in cadrul Politicii Agricole Comune (PAC) a UE pentru dezvoltarea rurala, cu scopul cresterii competitivitatii sectorului agro-alimentar si forestier, diversificarea activitatilor in spatiul rural si scaderea dependentei populatiei de activitatile agricole, precum si pentru imbunatatirea mediului si a spatiului rural.

Astfel, in Romania a fost implementata incepand cu anul 2007 Masura 211 – zona montana defavorizata, iar incepand cu anul 2008 au fost implementate Masura 212 – zone defavorizate (altele decat zona montana si Masura 214 – agro-mediu. Prin aceste masuri s-a asigurat atat compensarea utilizatorilor de terenuri agricole situate in zone unde activitatile agricole sunt afectate de conditii naturale nefavorabile, dar si compensarea pierderilor de venituri si a cheltuielilor suplimentare inregistrate de fermierii care adopta in mod voluntar practici agricole extensive, cu impact redus asupra mediului, in scopul mentinerii valorii de mediu ridicate a terenurilor agricole (protectia biodiversitatii, protectia apei, protectia solului, reducerea emisiilor poluante si adaptarea la efectele schimbarilor climatice).

Pentru perioada de programare 2014-2020 s-a pus un accent deosebit pe promovarea utilizarii eficiente a resurselor, precum si pe cresterea inteligenta, durabila si favorabila incluziunii in agricultura si zonele rurale, in concordansa cu obiectivele stabilite prin Strategia Europa 2020. Unul din instrumentele puse la dispozitia Statelor Membre pentru atingerea acestor obiective este noul pachet de masuri de mediu si clima ale PNDR 2014-2020, adresate practicilor de agro-mediu si clima (Masura 10), agriculturii ecologice (Masura 11) si zonelor care se confrunta cu constrangeri naturale (Masura 13), aceastea fiind implementate in Romania incepand cu anul 2015.

In contextul aprobarii cadrului legislativ aplicabil masurilor de mediu si clima in anul 2016, precum si in urma lansarii campaniei de depunere a cererilor unice de plata pentur acest an, este necesara asigurarea informarii tuturor utilizatorilor de terenuri agricole situate in zonele eligibile pentru masurile de mediu si clima ale PNDR cu privire la posibilitatea deschiderii unor angajamente, conditiile de eligibilitate si cerintele specifice aplicabile in cadrul acestor angajamente, standardele aplicabile (eco-conditionalitate – GAEC si SMR, cerinte minime privind utilizarea ingrasamintelor si substantelor de protectie a plantelor, activitatea minima si incadrarea in categoria fermierilor activi), dar si la nivelul platilor acordate in cadrul fiecarui tip de angajament. Cu scopul asigurarii tuturor informatiilor necesare pentur deschiderea unor noi angajamente in anul 2016, dar si pentru depunerea cererilor de plata in cadrul angajamentelor incheiate pe parcursul anilor precedenti care se afla in derulare in acest an, la nivelul DGDR – AM PNDR au fost elaborate urmatoarele documente:

–  Ghidul Informativ pentru beneficiarii masurilor de mediu si clima ale Programului Nasional De Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 – 2020,
–  lista zonelor eligibile pentru masurile de mediu si clima ale PNDR 2014-2020,
–  brosura „Specii de plante indicatoare pentru pajistile cu valoare naturala ridicata”,
–  brosura „Specii de plante utilizate ca indicatori de management al pajistilor”.

Cele 2 brosuri sunt adresate atat beneficiarilor platilor de agro-mediu, utilizatori de pajisti permanente situate in zonele cu inalta valoare naturala sau in zonele importante pentru speciile salbatice de pasari si fluturi, cat si functionarilor din cadrul institutiilor implicate in implementarea masurilor de mediu si clima (APIA si AFIR) care verifica respectarea cerintelor prevazute de aceasta masura a PNDR 2014-2020.

Astfel, brosura continand speciile de plante indicatoare pentru pajistile cu valoare naturala ridicata, vine in sprijinul utilizatorilor de pajisti permanente cu scopul evaluarii valorii de mediu a acestor suprafete, dar si cu scopul stabilirii oportunitatii deschiderii unor angajamente de agro-mediu si clima pe suprafetele de pajisti detinute. In aceasta brosura este prezentat succint conceptul de inalta valoare naturala a terenurilor agricole, precum si o descriere a tipurilor de habitate de pajisti din perspectiva diversitatii floristice. Brosura cuprinde si informatii referitoare la descrierea, distributia (in functie de conditiile de relief si clima) si specificitatea unor specii comune de plante, din perspectiva valorii de mediu pe care acestea o indica.

Brosura continand speciile de plante utilizate ca indicatori de management al pajistilor, asigura atat sprijinul pentru beneficiarii masurilor de mediu si clima pentru realizarea unei auto-evaluari a gradului in care practicile agricole adoptate in cadrul fermei raspund obiectivelor de mediu urmarite, cat si sprijinirea functionarilor din cadrul institutiilor implicate in verificarea respectarii angajamentelor deschise in cadrul acestor masuri sa valideze prin metode alternative orientate catre rezultat constatarile rezultate in cadrul controalelor efectuate pe teren. Pentru aceasta, brosura contine o descriere succinta a conceptului de inalta valoare naturala, dar si o prezentare a speciilor care pot fi utilizate ca indicatori pentur stabilirea tipului de management aplicat pe pajistile permanente, cu accent pe descrierea speciilor, distributia in functie de conditiile de relief si clima, dar si pe toleranta acestora la diferite moduri de management (cosit, pasunat, utilizarea ingrasamintelor sau a amendamentelor, specificitatea pe terenuri utilizate intensiv sau extensiv, etc.).

Informatiile relevante privind conditiile aplicabile masurilor de mediu si clima se pot consulta in „Ghidul Informativ pentru beneficiarii masurilor de mediu si clima ale Programului Nasional De Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 – 2020” si in lista zonelor eligibile pentru masurile de mediu si clima ale PNDR 2014-2020. Aceste informatii sunt disponibile:

– pe pagina web a MADR (http://www.madr.ro/informari-dezvoltare-rurala/informari/actualitate-pndr-2014-2020/2862-informare-masuri-de-mediu-si-clima-pndr-2014-2020.html),
– pe pagina web a DGDR – AM PNDR (http://www.pndr.ro/informari/item/115-informare-masuri-de-mediu-si-clima-pndr-2014-2020.html),
– pe site-ul AFIR si la sediile Centrelor Regionale si Oficiilor Judetene ale Agentiei (www.afir.info),
– pe site-ul APIA si la sediile Centrelor Judetene si Centrelor Locale ale Agentiei (www.apia.org.ro),
– la Consiliilor Judetene si ale primariilor, ale Camerelor Agricole Judetene.