Comitetul Local pentru Situații de Urgență al comunei Ștefăneștii de Jos întrunit în sedință de urgenta astăzi 11.03.2020 la sediul Primariei comunei Ștefăneștii de Jos, urmare a convocatorului înregistrat cu nr. 5317/11.03.2020,

analizând situația existentă la nivel internațional cu privire la cazurile de infecție cu coronavirus, în vederea prevenirii și a gestionării infecțiilor cu coronavirus pe teritoriul comunei Ștefăneștii de Jos.

Având în vedere:

  • Prevederile art. 24 din O.U.G. nr/ 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificarile și completarile ulterioare;
  • Prevederile art. 10 si art. 11 lit a) din H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atrbuțiile, funționarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru stiuații de urgență cu modificarile și completările ulterioare;
  • Hotărârea nr. 4 din 04.03.2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus în contextul crizei migrației și a refugiaților, a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență;
  • Hotărârea nr. 5 și 6 din 09.03.2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus, a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență;
  • Hotărârea nr. 8 din 09.03.2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus, a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență;
  • Prevederile art. 155, alin. (1), lit. d), alin. (5), lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare,

Luând în considerare procesele verbale nr. 5102/09.03.2020 și nr. 5356/11.03.2020 ale Comitetului Local pentru Situații de Urgență al comunei Ștefăneștii de Jos,

 

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă inițierea unei campanii de informare a populației privind măsurile de prevenire pentru gestionarea infecțiilor cu coronavirus pe teritoriul comunei Ștefăneștii de Jos, prin tipărirea unor broșuri și prin publicarea pe pagina de internet a Primariei comunei Ștefăneștii de Jos, www.primariastefanesti.ro, precum și pe pagina oficială de Facebook.

Art. 2. Se dispune dezinfectarea cu substanțe pe baza de clor și/sau alcool spațiilor din incinta unităților de învățământ preșcolar, primar, gimnazial, de stat sau private, de pe raza comunei Ștefăneștii de Jos.

Art. 3. Se aprobă suspendarea tuturor activităților culturale, artistice, sportive organizate sau coordonate de Primaria comunei Ștefăneștii de Jos și Clubul Sportiv Local Ștefăneștii de Jos până la data de 22 martie 2020, cu posibilitatea prelungirii, în funcție de evoluția situației la nivel național.

Art. 4. Se dispune restricționarea accesului a maxim 50 de persoane, sau în limita a 2 m2 per persoană, în lăcașurile de cult, precum și suspendarea tuturor pelerinajelor organizate de unitățile de cult din comuna Ștefăneștii de Jos până la data de 22 martie 2020, cu posibilitatea prelungirii, în funție de evoluția situației la nivel național.

Art. 5. Se dispune dezinfectarea zilnică, cu substanțe pe baza de clor și/sau alcool, a spațiilor din incinta instituțiilor publice din comuna Ștefăneștii de Jos, care au program de lucru cu publicul, până la data de 31 martie 2020, cu posibilitatea prelungirii, în funție de evoluția situației la nivel național.

Art. 6. Operatorii de servicii publice din comuna Ștefăneștii de Jos (servicii de furnizare apă și canalizare, servicii de furnizare gaze naturale, servicii de furnizare energie termică, servicii de salubrizare, etc. ) au obligația de a lua măsuri  pentru dezinfectarea frecventă cu substanțe pe baza de clor și/sau alcool a spațiilor din incinta sediilor proprii, care au program de lucru cu publicul, până la data de 31 martie 2020, cu posibilitatea prelungirii, în funcție de evoluția situației la nivel național.

Art. 7. Operatorii de transport public și privat care își desfășoară activitățile pe raza comunei Ștefăneștii de Jos au obligația de a lua măsuri pentru dezinfectarea frecventă cu substanțe pe baza de clor și/sau alcool a autovehiculelor de transport persoane, zilnic, la începutul și la sfârșitul fiecărei curse, până la data de 31 martie 2020, cu posibilitatea prelungirii, în funcție de evoluția situației la nivel național.

Art. 8. (1) Unitățile de alimentație publică și toți agenții economici din comuna Ștefăneștii de Jos (ex: restaurante, baruri, cafenele, hyper-market, super market, market, magazine de cartier, etc.), au obligația de a lua măsuri pentru dezinfectarea frecventă cu substanțe pe baza de clor și/sau alcool a suprafețelor și a zonelor de contact (ex: cărucioare, coșuri de cumpărături, clanțe de uși, butoane de lifturi, mese, etc.), până la data de 31 martie 2020, cu posibilitatea prelungirii, în funție de evoluția situației la nivel  național.

(2) Se dispune unităților de tip restaurant, bar, cafenea, să supende organizarea de evenimente sau adunarea cu un număr mai mare de 100 de participanți, sau în limita a 2 m2 per persoană, până la data de 22 martie 2020, cu posibilitatea prelungirii, în funcție de evoluția situației la nivel național.

Art. 9. Se aprobă colectarea separată față de restul populației, de catre operatorii de salubrizare, a gunoiului menajer al familiilor, izolate la domiciliu, precum și a deșeurilor rezultate în urma activității medicilor de familie din comuna Ștefăneștii de Jos.

Art. 10. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin grija secretarului general al comunei Ștefăneștii de Jos și prin intermediul aparatului de specialitate al Primăriei comunei Ștefăneștii de Jos.

Document