HOTĂRĂȘTE

 

Art. 1. Se propune suspendarea tuturor relațiilor cu publicul ale Primăriei comunei Ștefăneștii de Jos pe perioada stării de urgență, cu excepția casieriilor. Modalitățile de comunicare și relație cu publicul la distanță se vor stabili prin dispoziție de primar.

Art. 2. Se dispune obligatoriu oficierea de slujbe în lăcașurile de cult, de către slujitorii bisericești/religioși, fără accesul publicului, slujbele putând fi transmise în mass-media sau online, precum și oficierea de acte liturgice/religioase cu caracter privat (botez, cununii, înmormântări), la care pot participa maximum 8 persoane, cât și împărtășirea credincioșilor bolnavi la spital sau la domiciliul acestora, organizate de unitățile de cult din comuna Ștefăneștii de Jos, pe perioada stării de urgență.

Art. 3. Se dispune ca membrii CLSU și echipele de intervenție din cadrul CLSU Ștefăneștii de Jos să sprijine Poliția Națională și Poliția locală a comunei Ștefăneștii de Jos în vederea atenționării populației cu privire la măsurile dispuse de comandantul acțiunii prin emiterea ordonanței militare nr. 2/21.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, în special măsurile cu privire la restricționarea circulației persoanelor.

Art. 4. Se dispune ca aparatul de specialitate al Primăriei comunei Ștefăneștii de Jos, prin SPCLEP Ștefăneștii de Jos, să comunice săptămânal evidența persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, cu domiciliul sau reședința pe raza comunei Ștefăneștii de Jos, către CLSU Ștefăneștii de Jos pentru identificarea, raportarea și sprijinirea acestora.

Art. 5. Se aprobă transmiterea imediată de mesaje publice frecvente privind aplicarea măsurilor prevăzute de ordonanța militară nr. 2/21.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, în special măsurile cu privire la restricționarea circulației persoanelor, prin sistemele de alarmare publice, prin afișarea de mesaje scrise, precum și intermediul tuturor modalităților de transmitere offline și online.

Art. 8. Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri, a hotărârilor anterior adoptate, hotărârilor Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, decretului prezidențial nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență, precum și ordonanțele militare și ordinele conexe aplicării decretului prezidențial, se vor sancționa conform prevederilor OUG nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare, cu amendă de la 100 lei la 5.000 lei, pentru persoane fizice, și de la 1.000 lei la 70.000 lei, pentru persoane juridice, iar după caz, dacă fapta constituie infracțiune vor fi aplicate prevederile art. 352 din noul Cod Penal, privind zădărnicirea combaterii bolilor, pedepsită cu închisoare sau cu amendă.

Art. 9. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin intermediul aparatului de specialitate al Primăriei comunei Ștefăneștii de Jos și va fi comunicată Comitetului Județean pentru Situații de Urgență – Județul Ilfov, Instituției Prefectului – Județul Ilfov, precum și Poliției orașului Voluntari.

 

PREȘEDINTE,

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

 

PRIMAR,

ȘTEFAN Ionel Robert