COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL COMUNEI ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, întrunit în ședință de urgenta astăzi 21.03.2020 la Baza sportivă „Dumitru Mătărău”, urmare a convocării telefonice,
analizând situația existentă la nivel internațional cu privire la cazurile de infecție cu coronavirus, în vederea prevenirii și a gestionării infecțiilor cu coronavirus pe teritoriul comunei Ștefăneștii de Jos, după cum urmează
Art. 1. (1) Se aprobă constituirea unei Comisii mixte formate din: 1 reprezentant al Poliției Naționale, 1 reprezentant al Poliției locale, un membru al formației de intervenție (prin rotație) din cadrul Comitetului Local pentru Situații de Urgență, însoțiți de un medic specialist în medicina de familie (membru CLSU – prin rotație), în vederea identificării situațiilor de risc apărute ca urmare a nerespectării carantinei/izolării la domiciliu a persoanelor care sosesc pe raza comunei Ștefăneștii de Jos din țările unde sunt confirmate cazuri de coronavirus și care nu respectă măsurile de autoizolare impuse în acest sens.
(2) În situația depistării unor astfel de situații de risc, Comisia mixtă prevăzută la alin. (1) informează de îndată Comitetul Local pentru Situații de Urgență al comunei Ștefăneștii de Jos în vederea implementării măsurilor de urgență ce se impun, înștiințarea Direcției de Sănătate Publică Ilfov și declanșarea anchetei epidemiologice, dacă este cazul.
(3) Membrii comisiei mixte prevăzute la alin. (1) vor purta în mod obligatoriu echipament de protecție adecvat, asigurat de către Primăria comunei Ștefăneștii de Jos.

Art. 2. (1) În vederea pregătirii pentru perioada imediat următoare, se aprobă achiziția urgentă și constituirea unor rezerve de material sanitar și echipamente de carantină (măști, mănuși, combinezoane, săpun, dezinfectant, corturi pentru carantină, paturi, etc.) pentru 5000 persoane.
(2) În vederea pregătirii pentru perioada imediat următoare, se aprobă achiziția urgentă și constituirea unui stoc de produse alimentare de bază, neperisabile, necesare în situații de urgență pentru cel puțin 800 persoane pentru un timp de 90 de zile, în vederea asigurării livrării la domiciliu, acolo unde situația impune, a mesei persoanelor aflate în situații de carantină/izolare la domiciliu. În acest moment, se dispune de urgență, un stoc necesar la 200 persoane pentru un timp de 30 de zile pentru persoanele aflate în carantină/izolare.
(3) În cazul în care Primăria comunei Ștefăneștii de Jos nu va putea găsi stocuri de materiale sanitare disponibile pe piață, datorită contextului actual și reglementărilor impuse la nivel guvernamental, CLSU și Primăria comunei Ștefăneștii de Jos vor solicita sprijinul Instituție Prefectului – Județul Ilfov și Comitetului Județean pentru Situații de Urgență al județului Ilfov pentru asigurarea materialelor sanitare de strictă necesitate pentru desfășurarea activităților CSLU și al aparatului de specialitate al Primăriei comunei Ștefăneștii de Jos.

Art. 3. (1) Se activează Centrul operativ cu activitate temporară al Comitetului Local pentru Situații de Urgență care va funcționa pe perioada stării de urgență pentru a asigura operaționalitatea Comitetului Local pentru Situații de Urgență.
(2) În situația înăspriri aplicării măsurilor prevăzute în Decretul Prezidențial nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, centru va funcționa în regim „24h/24h”, în ture sau pe schimburi.
(3) Se dispune trecerea în stare de alertă maximă și intervenție urgentă ale compartimentelor și echipelor de intervenție din cadrul CLSU Ștefăneștii de Jos.
(4) Se aprobă transmiterea constantă de mesaje publice privind prevenirea și combaterea infecției cu coronavirus prin sistemele de alarmare publice, prin afișarea de mesaje scrise, precum și intermediul tuturor modalităților de transmitere offline și online.

Art. 4. Se dispune dezinfectarea frecventă, cu substanțe pe baza de clor și/sau alcool, tuturor spațiilor și căilor exterioare cu acces larg al publicului, indiferent dacă proprietatea este privată sau publică (exemplu: cartierul rezidențial Cosmopolis, parohiile comunei, centrul medical Liberty, etc.) pe raza comunei Ștefăneștii de Jos, prin grija și din fondurile bugetare ale Primăriei comunei Ștefăneștii de Jos, acolo unde este nevoie.

Art. 5. (1) Se dispune obligatoriu pentru clinica medicală Liberty Medical Center, precum și tuturor cabinetelor medicale, indiferent de specialitatea medicală practicată, care își desfășoară activitatea medicală pe raza comunei Ștefăneștii de Jos, ca angajații să poarte măști și mănuși de protecție în relația cu pacienții și în desfășurarea activităților cu publicul.
(2) Se dispune obligatoriu clinicii medicale Liberty Medical Center să stabilească un mod eficient de triaj al pacienților în curtea exterioară a clinicii și să limiteze accesul pacienților în clinică doar pentru urgențe și programări, conform recomandărilor Departamentului pentru Situații de Urgență – MAI și Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență.
(3) Se dispune clinicii medicale Liberty Medical Center să sprijine activitățile Primăriei comunei Ștefăneștii de Jos și Comitetului Local pentru Situații de Urgență al comunei Ștefăneștii de Jos, prin expertiză medicală și logistică, după caz, în vederea prevenirii, combaterii și a gestionării infecțiilor cu coronavirus COVID-19 pe teritoriul comunei Ștefăneștii de Jos.

Art. 6. (1) Se dispune obligatoriu pentru toți agenții economici și unitățile de alimentație publică de tip hyper-market, super market, market, magazine de cartier, care își desfășoară activitatea pe raza comunei Ștefăneștii de Jos, ca angajații să poarte măști și mănuși de protecție în relația cu clienții și în desfășurarea activităților cu publicul.
(2) Se dispune obligatoriu pentru toate unitățile de alimentație publică de tip hyper-market, super market, market, magazine de cartier, care își desfășoară activitatea pe raza comunei Ștefăneștii de Jos, să își depoziteze stocurile și marfa supusă vânzării numai în interiorul unității.
(3) Se dispune obligatoriu pentru toți agenții economici de tip depozite logistice, care își desfășoară activitatea pe raza comunei Ștefăneștii de Jos, în procesul de aprovizionare cu marfă, să oblige conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 3,5 t, care staționează sau descarcă marfă, să aibă asupra lor și să poarte mijloace individuale de protecție, precum dezinfectant, mănuși, mască pentru față.
(4) Se dispune obligatoriu pentru operatorii de comerț ambulant și stradal, care își desfășoară activitatea pe raza comunei Ștefăneștii de Jos, ca vânzătorii să poarte măști și mănuși de protecție în relația cu clienții, precum și să nu își depoziteze stocurile și marfa supusă vânzării pe domeniul public, mai ales trotuare și carosabil.

Art. 7. Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri, a hotărârilor anterior adoptate, hotărârilor Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, decretului prezidențial nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență, precum și ordonanțele militare și ordinele conexe aplicării decretului prezidențial, se vor sancționa conform prevederilor OUG nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare, cu amendă de la 100 lei la 5.000 lei, pentru persoane fizice, și de la 1.000 lei la 70.000 lei, pentru persoane juridice, iar după caz, dacă fapta constituie infracțiune vor fi aplicate prevederile art. 352 din noul Cod Penal, privind zădărnicirea combaterii bolilor, pedepsită cu închisoare sau cu amendă.

Art. 8. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin intermediul aparatului de specialitate al Primăriei comunei Ștefăneștii de Jos și va fi comunicată Comitetului Județean pentru Situații de Urgență – Județul Ilfov, Instituției Prefectului – Județul Ilfov, precum și Poliției orașului Voluntari.

PREȘEDINTE,
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

PRIMAR,
ȘTEFAN Ionel Robert

Document