Vă informăm despre publicarea în consultare publică de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene prin Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate a Ghidului Solicitantului pentru apelul de proiecte: „Investiții în infrastructura ambulatoriilor integrate spitalelor de psihiatrie” din cadrul Priorității 1: Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară, a serviciilor oferite în regim ambulatoriu și îmbunătățirea și consolidarea serviciilor preventive, FEDR,  Obiectiv de politică 4, Obiectiv Specific RSO4.5.

Acțiunile sprijinite prin apelul de propuneri de proiecte vizează investiții de tipul extindere/ modernizare/ reabilitare/construcție nouă și dacă este necesar dotare cu echipamente. Prin dotare se vizează inclusiv echipamente pentru digitalizare.

Categoriile de solicitanți eligibili sunt:

a) Unități sanitare publice/ structuri publice care desfășoară activități medicale de tip ambulatoriu/acordă asistență medicală ambulatorie de psihiatrie;
b) Unitățile administrativ-teritoriale, astfel cum sunt definite la art. 5 lit. pp) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care au în coordonare/ subordonare/ autoritate sau dețin în administrare/ proprietate unitățile de la punctul a);
c) Unitățile administrativ-teritoriale, astfel cum sunt definite la art. 5 lit. pp) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care administrează de drept și vor pune la dispoziția parteneriatului terenuri și clădiri în vederea realizării proiectului;
d) Primăria Municipiului București, inclusiv prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și sectoarele Municipiului București, definite conform prevederilor art. 5 lit. pp și mm) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care au în coordonare/ subordonare/ autoritate sau dețin în administrare/ proprietate unitățile de la punctul a);
e) Ministerul Sănătății, alte autorități și instituții publice centrale care au în coordonare/ subordonare/ autoritate sau dețin în administrare/ proprietate unitățile de la punctul a).

Alocarea totală pentru apelul de proiecte pentru regiunea mai dezvoltată  este de  6.000.000 de euro (40% contribuție UE și 60% contribuție națională);

Propunerile și observațiile pot fi transmise pe adresa de  email consultare.ambulatoriipsihiatrie@mfe.gov.ro până la data de 05.07.2024, data încheierii procesului de consultare publică.

Ghidul poate fi descărcat de la adresa:

https://mfe.gov.ro/ghiduri-ms/investitii-ambulatorii-integrate-ale-spitalelor-de-psihiatrie/