Cursurile au o durată de 5 zile și toate costurile legate de cazare, masă și transport sunt acoperite de firma noastră.
Locație: Hotel Zada din Predeal
Perioadă: cursurile ăîncep în aproximativ 1 lună de cand avem documentele persoanelor interesate
Tematică: Managementul fermei, tehnici agricole, standarde comunitare la nivelul fermei
DOCUMENTE PENTRU INSCRIERE: CELE 3 FORMULARE ANEXATE + COPIE BULETIN + ADEVERINȚĂ DE LA PRIMARIE CARE CONFIRMĂ ÎNSCRIEREA ÎN REGISTURL AGRICOL ȘI DETALIAZĂ NUMARUL DE ANIMALE SAU SUPRAFAȚA CULTIVATĂ
Documentele se trimit scanate la adresa de e-mail: formareprofesionala11@merlinbc.ro
Pentru fiecare persoană înscrisă avem nevoie de un număr de telefon valid.
La curs nu pot participa persoane care au mai facut aceste cursuri.

Detalii   Detalii  Detalii