Primăria comunei Ștefăneștii de Jos invită persoanele fizice și juridice care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea 231/2018 pentru modificarea și completarea Legii Fondului Funciar nr. 18/1991, să formuleze cereri în legătură cu stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

Informații detaliate:  Documentație.