PRIMĂRIA COMUNEI ȘTEFĂNEȘTII DE JOS cu sediul în Șos. Ștefănești nr. 116, comuna Ștefăneștii de Jos, județ Ilfov, în conformitate cu prevederile art. VII alin (2) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene coroborat cu art. VII alin (7) din Ordonanța de urgență nr. 121/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și pentru modificarea art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 191/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, organizează concurs recrutare în vederea ocupării, pe perioadă nedeterminată și cu normă întreagă de lucru, a funcției publice de execuție vacante de :
– Inspector, clasa I, grad profesional Superior – Compartiment Evidența Persoanelor – Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

Anunț concurs Fisă post