Avȃnd ȋn vedere situaţia epidemiologică actuală de la nivelul Uniunii Europene privind evoluţia Infuenţei Aviare, precum şi prognozele epidemiologice pentru inceputul anului 2018, vă informăm cu privire la riscul major de apariţie a influenţei aviare ȋn perioada imediat următoare.

Vezi Document