Rezultatul PROBEI SCRISE la concursul de recrutare organizat de către Primăria Ștefăneștii de Jos în data de 08.09.2021
Comisia de concurs, numită prin Dispoziția nr. 368/07.09.2021 întrunită astăzi, data de mai sus, a procedat la verificarea competențelor profesionale, în cadrul probei scrise, a candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea funcției contractuale de conducere vacante de :
– Șef Serviciu – Serviciul Deservire Unități de Învățământ;

Vizualizare Document