Având în vedere prevederile art. 34 alin. (3) din HG. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică rezultatul final al concursului de recrutare organizat de către Primăria Ștefăneștii de Jos în data de 06.01.2021 în vederea ocupării funcţiei de execuţie contractuale vacante de :

– Guard – Compartiment Monitorizare Unități de Învățământ

Vizualizare document