Comisia de concurs, numită prin Dispoziția nr. 18/14.04.2021 întrunită astăzi, data de mai sus, a procedat la verificarea competențelor profesionale, în cadrul probei scrise, a candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de:

 

–          Inspector de specialitate – Compartiment Monitorizare Unități de Învățământ;

Vizualizare document