REZULTATUL INTERVIULUI organizat în data de 03.03.2021
Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din HG. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică rezultatul interviului organizat în data de 03.03.2021 al concursului organizat de către Primăria Ștefăneștii de Jos în vederea ocupării funcţiilor de execuţie contractuale temporar vacante de :
– Administrator – Compartiment Monitorizare Unități de Învățământ

Vizulaizare document