– un post de consilier, clasa I, grad profesional principal, din cadrul biroului impozite si taxe locale in consilier, clasa I, grad profesional superior
– un post consilier, clasa l, grad profesional principal, din cadrul compartimentului buget finante, contabilitate, in consilier , clasa l, grad profesional superior;
– un post de referent, clasa lll, grad profesional asistent, din cadrul compartimentului fond funciar si agricultura, in referent, clasa lll, grad profesional principal;