Recensământul Populației și Locuințelor 2022
https://www.recensamantromania.ro/

 1. Ce este Recensământul Populației și Locuințelor?

Recensământul este o cercetare statistică de amploare, desfășurată la nivelul populației rezidente dintr-o țară (populația care trăiește efectiv pe teritoriul tării respective). Astfel, Recensământul Populației și Locuințelor din România se referă la populația rezidentă care trăiește pe teritoriul țării noastre. Recensământul oferă statistici despre structura demografică și socio-economică a populației, gospodării, fond locativ, condiții de locuit și clădirile în care sunt situate locuințele. Datele obținute sunt folosite pentru politici publice naționale și locale și activități administrative sau de cercetare.

 1. Când va avea loc Recensământul Populației și Locuințelor?

Recensământul Populației și Locuințelor (RPL) din anul 2021 a fost amânat pentru 2022 din cauza pandemiei. Astfel, recensământul propriu-zis se va desfășura în trei etape:

 • 1 februarie – 13 martie 2022: Preluare date din surse administrative;
 • 14 martie – 15 mai 2022: Autorecenzare online (inclusiv cu asistență din partea unui recenzor pentru cei care vor avea nevoie);
 • 16 mai – 17 iulie 2022: Colectarea datelor de către recenzori, prin interviuri față în față, cu ajutorul tabletelor, pentru cei care, din diverse motive, nu au reușit să se autorecenzeze online.
 1. Cum ne va îmbunătăți viața de zi cu zi recensământul?

Efectele unui recensământ de succes poate nu se vor vedea în viitorul apropiat, însă cu siguranță vor avea implicații benefice majore pentru noi și generațiile următoare, prin distribuirea corectă și eficientă a fondurilor bugetare, prin elaborarea de proiecte relevante, prin asigurarea reprezentativității comunităților și prin implementarea de politici publice utile.
Câteva exemple concrete în acest sens se pot referi la distanțele parcurse până la școală sau spital, furnizarea eficientă de resurse energetice (curent, gaze, etc.), oportunitățile de creare de locuri de muncă sau potențialul forței de muncă din cadrul unei comunități.

 1. Care este scopul recensământului?

Scopul fundamental al recensământului este acela de a produce statistici care să ofere informații esențiale și de calitate pentru politicile publice, naționale și locale, în domeniul economic și social, inclusiv pentru dezvoltarea umană.

 1. Când vor fi publicate rezultatele recensământului?

Anunțarea rezultatelor provizorii se va face până la 31 decembrie 2022, urmând ca rezultatele definitive să fie publicate electronic pe site-ul www.recensamantromania.ro, precum și într-un volum sintetic până la 31 decembrie 2023.

 


 

Cum devin recenzor ?

ETAPE DE URMAT pentru a deveni recenzor pentru AutoRecenzarea Asistată (recenzor ARA) și recenzor de teren:

 • Înscrierea candidaților – în perioada 7 – 18 februarie 2022 fiecare primărie va afișa pe site-ul instituției anunțul referitor la înscrierea pe listele de candidați pentru personalul de recensământ (RPL2021) și modelul de cerere de înscriere.
 • Instruirea și evaluarea se fac, ulterior, de către Unitatea Județeană de Implementare a Recensământului din cadrul Direcției Județene/Regionale de Statistică
 • Recrutarea și Plata persoanelor selectate se fac de către primărie prin încheierea de contracte de prestări servicii de recenzare.

MODALITATEA DE CONTRACTARE:  Contract de prestări servicii de recenzare încheiat cu UAT-ul (primăria).
PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR: este  în funcție de perioada de colectare a datelor în teren:

 • autorecenzarea asistată (ARA): 14.03-15.05.2022
 • recenzarea prin interviu faţă-în-faţă, în teren: 16.05-17.07.2022 (anunțul pentru înscrierea candidaților se va face de către primărie ulterior recrutării recenzorilor ARA)

CONDIȚII privind CONTRACTAREA SERVICIILOR:

 • Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie;
 • Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) – condiție eliminatorie;
 • Să nu aibă cazier judiciar – condiție eliminatorie;
 • Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete;
 • Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros;
 • Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;
 • Rezistenţă la stres şi lucru sub presiune;
 • În zonele/comunitățile cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii sale pe teren;

PLATA:

 • 7 lei pentru „Secțiunea pentru recenzarea persoanei” și
 • 3,5 lei pentru „Secțiunea pentru recenzarea locuinței”, inclusiv pentru orașele și comunele izolate sau dispersate teritorial

În perioada de recenzare în teren (16.05-17.07.2022) plata recenzorilor se face în funcţie de numărul de chestionare completate prin interviu față-în-față, chestionarul fiind compus din mai multe secțiuni cu grade de complexitate diferite, la un tarif de:

 • 7 lei pentru „Secțiunea pentru recenzarea persoanei” şi
 •  3,5 lei pentru „Secțiunea pentru recenzarea locuinţei”, inclusiv „Secțiunea pentru recenzarea spațiului colectiv de locuit”.

În perioada de recenzare în teren (16.05-17.07.2022), pentru oraşele şi comunele izolate sau dispersate teritorial, pentru care distanțele parcurse sunt mai mari și timpul necesar recenzării întregului sector de recensământ crește, plata recenzorilor se face în funcţie de tipul de chestionar, chestionarul fiind compus din mai multe secțiuni cu grade de complexitate diferite, la un tarif de:

 • 9 lei pe „Secțiunea pentru recenzarea persoanei” şi
 • 5 lei pentru „Secțiunea pentru recenzarea locuinţei”, inclusiv „Secțiunea pentru recenzarea spațiului colectiv de locuit.”

Cerere de înscriere ca recenzor catre UAT

Chestionar de autoevaluare a recenzorilor