Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  Ilfov, prin intermediul proiectului POCU/480/4/19/127169 „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor„  cofinanțat din Fondul Social european, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziune socială și combaterea sărăciei, angajează persoane interesate să devină asistenți maternali profesioniști.

Vizualizare document