Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative