HOTĂRÂRE nr. 2 din 18.03.2020 privind stabilirea și aplicarea unor măsuri necesare pentru prevenirea și gestionarea infecțiilor cu coronavirus pe teritoriul comunei Ștefăneștii de Jos

            Comitetul Local pentru Situații de Urgență al comunei Ștefăneștii de Jos întrunit în ședință de urgenta astăzi 18.03.2020 la sediul Primăriei comunei Ștefăneștii de Jos, urmare a convocării telefonice,

analizând situația existentă la nivel internațional cu privire la cazurile de infecție cu coronavirus, în vederea prevenirii și a gestionării infecțiilor cu coronavirus pe teritoriul comunei Ștefăneștii de Jos.

Având în vedere:

 • Prevederile art. 24 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;
 • Prevederile art. 10 si art. 11 lit. a) din H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situații de urgență cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 4 din 04.03.2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus în contextul crizei migrației și a refugiaților, a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență;
 • Hotărârea nr. 5 și 6 din 09.03.2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus, a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență;
 • Hotărârea nr. 8 din 09.03.2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus, a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență;
 • Hotărârea nr. 1 din 11.03.2020 al Comitetului Local pentru Situații de Urgență a comunei Ștefăneștii de Jos;
 • Hotărârea nr. 10 din 14.03.2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus, a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență;
 • Hotărârea nr. 11 din 17.03.2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus, a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență;
 • Decretul prezidențial nr. 195 din 16.03.2020 privind instituirea stării de urgență;
 • Ordonanța militară nr. 1 din data de 17.03.2020;
 • Prevederile art. 155, alin. (1), lit. d), alin. (5), lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare,

 

Luând în considerare procesele verbale nr. 5102/09.03.2020, nr. 5356/11.03.2020, nr. 5658/16.03.2020 ale Comitetului Local pentru Situații de Urgență al comunei Ștefăneștii de Jos, precum și instituirea stării de urgență,

 

HOTĂRĂȘTE

 

Art. 1. Se suspendă, pe durata stării de urgență, activitatea de servire și consum a produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice, organizată de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, în spațiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locației, exceptând activitățile de tip „drive-in”, „room-service” sau livrare la client, pe raza comunei Ștefăneștii de Jos, cu posibilitatea prelungirii, în funcție de evoluția situației la nivel național.

 

Art. 2. Se suspendă, pe durata stării de urgență, toate activitățile culturale, științifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear și de îngrijire personală, realizate în spații închise, pe raza comunei Ștefăneștii de Jos, cu posibilitatea prelungirii, în funcție de evoluția situației la nivel național.

 

Art. 3. Se interzice, pe durata stării de urgență,  organizarea și desfășurarea oricărui eveniment care presupune participarea a peste 100 de persoane, în spații deschise, iar cele care presupun participarea a maximum 100 de persoane, organizatorii sunt obligați să dispună măsuri care să asigure distanța de minimum 1 metru între participanți.

 

Art. 4. În unitățile de alimentație publică de tip hyper-market, super market, market, magazine de cartier, se dispune obligatoriu păstrarea unei distanțe de minim 2 m între persoane aflate la casele de marcat.

 

Art. 5. Se dispune interzicerea accesului în parcurile și locurile de agreement de pe raza comunei Ștefăneștii de Jos, pe durata stării de urgență, cu posibilitatea prelungirii, în funcție de evoluția situației la nivel național.

 

Art. 6. Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri, a hotărârilor anterior adoptate, hotărârilor Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, decretului prezidențial nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență, precum și ordonanțele militare și ordinele conexe aplicării decretului prezidențial, se vor sancționa conform prevederilor OUG nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare, cu amendă de la 100 lei la 5.000 lei, pentru persoane fizice, și de la 1.000 lei la 70.000 lei, pentru persoane juridice, iar după caz, dacă fapta constituie infracțiune vor fi aplicate prevederile art. 352 din noul Cod Penal, privind zădărnicirea combaterii bolilor, pedepsită cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.

Art. 7. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin intermediul aparatului de specialitate al Primăriei comunei Ștefăneștii de Jos și va fi comunicată Comitetului Județean pentru Situații de Urgență – Județul Ilfov, precum și Poliției orașului Voluntari.

PREȘEDINTE,

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

 

PRIMAR,

ȘTEFAN Ionel Robert

 

Vezi document