Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții ale autorității executive Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive