Prin prezenta vă informăm că, pe balta Găneasa 2, sat Găneasa, județul Ilfov a fost reconfinnată
evoluţia Influenţei aviare înalt patogenă HSN 1 la lebede, conform Buletinului de analiză nr.
11148/18.03.2024, emis de IDSA.

Vizualizare document