Consiliul Județean Ilfov – Portal Servicii Electronice

Platformă online pentru eficientizarea serviciilor publice de Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Ilfov. Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020.
Cod SIPOCA/SMIS2014: 508/126391

Link acces portal: https://portal.cjilfov.ro/cmsSE/