Asociația SOS Satele Copiilor România este un furnizor de servicii sociale atât pentru copiii lipsiți de îngrijirea părinteasca (case de tip familial, asistenți maternali), cât și pentru cei aflați în situație de risc (centre de consiliere, centre de zi, servicii de asistență comunitară). Preocuparea noastră constantă este să asiguram servicii de calitate copiilor, tinerilor și familiilor vulnerabile și, în acest context, resursa umană este cea mai importantă resursă. Căutam persoane dedicate viziunii (Ne dorim ca fiecare copil să aibă o familie care îl iubește, îl respectă și îi oferă siguranță. Credem cu tărie că niciun copil nu ar trebui să crească singur, fără dragostea și protecția unei familii) și valorilor organizației noastre (curaj, angajament, încredere, credibilitate) și investim în formarea inițiala și continuă a angajaților și în supervizare.

Vizualizare afiș