BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 10 din 05.03.2024 Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: ANARSIA LINEATELLA (MOLIA PIERSICULUI); GRAPHOLITA MOLESTA (MOLIA ORIENTALA).

Vizualizare document