Autoritatea Naționala Fitosanitară-Oficiul Fitosanitar Ilfov, asigură conform prevederilor legislației în vigoare și reglementarilor comunitare în domeniu, respectarea legislației privind monitorizarea generală a teritoriului și monitorizări specifice a mai multor organisme dăunătoare de carantină.
Având în vedere faptul că pe teritoriul comunei dumneavoastră se cultivă cartof de consum, vă informăm că toți producătorii de cartof de consum cu o suprafață de peste 0,5 ha sunt obligați să se înregistreze la Oficiul Fitosanitar Ilfov într-un registru oficial, conform prevederilor art.65 din Regulamentul (UE) 2016/2031 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor. Procedura de înregistrare este precizată in art.66 al acestul regulament.

Vizualizare document