Unitatea administrativ teritorială Ștefăneștii de Jos, Județ Ilfov, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele 5 si 6, tarlalele 5,7,8,9,10,11,22 si 23 începând cu data de 12.08.2019 pentru o perioada de 60 de zile în locația Clubul Sportiv Local Ștefăneștii de Jos, conform legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare vor putea fi depuse de către proprietari, posesori sau alți deținători, la comisia de recepție a cererilor de rectificare care își va desfășura activitatea la Clubul Sportiv Local Ștefăneștii de Jos din Str. Stadionului nr.1, comuna Ștefăneștii de Jos, Judet Ilfov, de Luni până Joi între orele 09-16, Vineri între orele 09-14 și pe website-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

În etapa de publicare a rezultatelor este important ca deținătorii imobilelor să consulte și să analizeze documentele publicate și să se pronunțe asupra informațiilor prezentate.