PRIMĂRIA COMUNEI ȘTEFĂNEȘTII DE JOS cu sediul în șos. Ștefănești nr. 116, comuna Ștefăneștii de Jos, județ Ilfov, organizează concurs de recrutare în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice coroborat cu art. VII alin (2) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a următoarei funcții contractuale de execuție vacante:
– Șef SVSU în cadrul Serviciului Voluntar Situații De Urgență

Vizualizare anunț
Fișă de post