PRIMĂRIA COMUNEI ȘTEFĂNEȘTII DE JOS cu sediul în șos. Ștefănești nr. 116, comuna Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov, în baza prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ coroborate cu art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, organizează concurs recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de Consilier clasa I, grad profesional Asistent – Biroul Impozite și Taxe locale, cu durată normală a timpului de muncă.Vizualizare Document