PRIMĂRIA COMUNEI ȘTEFĂNEȘTII DE JOS organizează concurs recrutare a funcției publice de execuție vacante de :
– Consilier achiziții publice, grad profesional Asistent –  Compartiment Achiziții Publice și Derularea Contractelor.

Condiţiile pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier achiziții publice, grad profesional Asistent –  Compartiment Achiziții Publice și Derularea Contractelor sunt:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 1 an.
– curs de achiziții publice.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Ștefăneștii de Jos din Șos. Ștefănesti nr. 116, comuna Ștefăneștii de Jos, județ Ilfov în data de 29 Aprilie 2020, începând cu ora 1100 – proba scrisă. Interviul va avea loc în data de 04.05.2020.

Anunț