PRIMĂRIA COMUNEI ȘTEFĂNEȘTII DE JOS cu sediul în șos. Ștefănești nr. 116,
comuna Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov, în baza prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ coroborate cu art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, organizează concurs recrutare în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție vacante de :
– Inspector clasa I, grad profesional Asistent – Compartiment Urbanism, Cadastru,
Amenajarea Teritoriului, Autorizarea Lucrărilor de Construcții și Asociații de Proprietari
– Consilier clasa I, grad profesional Debutant – Birou Impozite și Taxe Locale
– Inspector clasa I, grad profesional Asistent – Compartiment Administrativ, Secretariat, IT și Monitor Oficial Local.

Vizualizare anunt