Sedinte, ordine de zi si proiecte de hotarari

LUNA IANUARIE

LUNA NOIEMBRIE

LUNA DECEMBRIE