Sedinte, ordine de zi si proiecte de hotarari

LUNA IANUARIE

LUNA FEBRUARIE

LUNA MARTIE

LUNA IULIE

LUNA AUGUST

LUNA DECEMBRIE