TAXE SI IMPOZITE LOCALE
                                                                            1  2

c- Mijloace de transport

 • Formular tip;
 • Formular tip >12 tone;
 • Copie act proprietate/leasing;
 • Factura fiscala (copie);
 • Copie a cartii de identificare a vehiculului;
 • Certificatul de atestare fiscala de la administratia financiara unde a fost declarat anterior vehiculul;
 • Copie certificat inmatriculare la Registrul Comertului;
 • Copie act constitutiv;
 • Fisa de inmatriculare;
 • Dosar cu sina;

NB: persoana care depune documentele se identifica cu actul de identitate si imputernicire din partea societatii.

3. Servicii de reclama si publicitate

4. Eliberarea certificatului de atestare fiscala persoane fizice

 • Cerere tip;
 • Copie act proprietate;
 • Copie act identitate (BI/CI);
 • Solicitarea de catre o alta persoana decat proprietarul a certificatului de atestare fiscala necesita Prezentarea unei procuri;

5. Eliberarea certificatului de atestare fiscala persoane juridice

 • Cerere tip;
 • Copie act proprietate;
 • Copie certificat inregistrare la Registrul Comertului;
 • Imputernicire din partea societatii si copia actului de identitate (BI/CI) al imputernicitului;

NB: certificatele de atestare fiscala se elibereaza in 48 de ore de la data depunerii cererii.

6. Eliberarea adverintei pentru:

 • Spital
 • Cartea de identitate;
 • Venituri impozabile;
 • Casa de sanatate Ilfov;
 • Confirmare domiciliu;

NB: Se completeaza formularul tipizat, eliberat de serviciul de taxe si impozite locale, in care se mentioneaza toate datele solicitantului (adresa, bunuri detinute, etc) si se va trece in cerere motivul solicitarii.

 

 

 

 1  2

Reproducerea integrala sau partiala a continutului site-ului Primariei Stefanestii de Jos se va face doar cu acordul Primariei sau cu mentionarea sursei.
Copyright ©2010-2016 Primaria Stefanestii de Jos - Ilfov

-CALENDAR-

 

-CURS VALUTAR-

 

-VREMEA-