TAXE SI IMPOZITE LOCALE
                                                                             1  2

1. Declaratii fiscale pentru persoane fizice

NB:
documentele se vor depune in dublu exemplar

Declararea bunurilor, in vederea impunerii, se face in termen de 30 de zile de la data dobandirii dreptului de proprietate/leasing. Depasirea acestui termen se sanctioneaza cu amenda contraventionala cuprinsa intre 60-600 RON.

a- Teren intravilan si extravilan

 • Formular tip;
 • Actul de proprietate/leasing (copie);
 • Schita terenului;
 • Copie act identitate (BI/CI) proprietar;
 • Procura (dupa caz);
 • Act identitate (BI/CI) imputernicit;
 • Dosar cu sina

b- Cladiri

 • Formular tip;
 • Copie act proprietat/leasing;
 • Schita privind suprafata desfasurata a cladirii (copie);
 • Autorizatia de construire (copie);
 • Procesul verbal de receptie (copie);
 • Copie act identitate (BI/CI) proprietar;
 • Procura (dupa caz);
 • Act identitate (BI/CI) imputernicit;
 • Dosar cu sina

c- Mijloace de transport

 • Formular tip;
 • Formular tip >12tone;
 • Copie act proprietate/leasing;
 • Factura fiscala (copie);
 • Copie a cartii de identificare a vehiculului;
 • Certificatul de atestare fiscala de la administratia financiara unde a fost declarat anterior vehiculul;
 • Copie act identitate (BI/CI) proprietar;
 • Procura (dupa caz);
 • Act identitate (BI/CI) imputernicit;
 • Fisa de inmatriculare;
 • Dosar cu sina;

2. declaratii fiscale pentru persoane Juridice

NB: documentele se vor depune in dublu exemplar

Declararea bunurilor, in vederea impunerii, se face in termen de 30 de zile de la data dobandirii dreptului de proprietate/leasing. Depasirea acestui termen se sanctioneaza cu amenda contraventionala cuprinsa intre 240-2400 RON.

a- Teren intravilan si extravilan

 • Formular tip;
 • Actul de proprietate/leasing (copie);
 • Schita terenului;
 • Copie certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului;
 • Copie act constitutiv al societatii;
 • Dosar cu sina;

b- Cladiri

 • Formular tip;
 • Copie act proprietat/leasing;
 • Schita privind suprafata desfasurata a cladirii (copie);
 • Autorizatia de construire (copie);
 • Procesul verbal de receptie (copie);
 • Valoarea inregistrata in contabilitate, conform balantei;
 • Copie act constitutiv al societatii;
 • Copie certificat inmatriculare la Registrul Comertului;
 • Dosar cu sina;

 

 

1  2

Reproducerea integrala sau partiala a continutului site-ului Primariei Stefanestii de Jos se va face doar cu acordul Primariei sau cu mentionarea sursei.
Copyright ©2010-2016 Primaria Stefanestii de Jos - Ilfov

-CALENDAR-

 

-CURS VALUTAR-

 

-VREMEA-