1. Declaratii fiscale pentru persoane fizice

NB: documentele se vor depune in dublu exemplar

Declararea bunurilor, in vederea impunerii, se face in termen de 30 de zile de la data dobandirii dreptului de proprietate/leasing. Depasirea acestui termen se sanctioneaza cu amenda contraventionala cuprinsa intre 60-600 RON.

a- Teren intravilan si extravilan

 • Formular tip;
 • Actul de proprietate/leasing (copie);
 • Schita terenului;
 • Copie act identitate (BI/CI) proprietar;
 • Procura (dupa caz);
 • Act identitate (BI/CI) imputernicit;
 • Dosar cu sina

b- Cladiri

 • Formular tip;
 • Copie act proprietat/leasing;
 • Schita privind suprafata desfasurata a cladirii (copie);
 • Autorizatia de construire (copie);
 • Procesul verbal de receptie (copie);
 • Copie act identitate (BI/CI) proprietar;
 • Procura (dupa caz);
 • Act identitate (BI/CI) imputernicit;
 • Dosar cu sina

c- Mijloace de transport

 • Formular tip;
 • Formular tip >12tone;
 • Copie act proprietate/leasing;
 • Factura fiscala (copie);
 • Copie a cartii de identificare a vehiculului;
 • Certificatul de atestare fiscala de la administratia financiara unde a fost declarat anterior vehiculul;
 • Copie act identitate (BI/CI) proprietar;
 • Procura (dupa caz);
 • Act identitate (BI/CI) imputernicit;
 • Fisa de inmatriculare;
 • Dosar cu sina;

2. declaratii fiscale pentru persoane Juridice

NB: documentele se vor depune in dublu exemplar

Declararea bunurilor, in vederea impunerii, se face in termen de 30 de zile de la data dobandirii dreptului de proprietate/leasing. Depasirea acestui termen se sanctioneaza cu amenda contraventionala cuprinsa intre 240-2400 RON.

a- Teren intravilan si extravilan

 • Formular tip;
 • Actul de proprietate/leasing (copie);
 • Schita terenului;
 • Copie certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului;
 • Copie act constitutiv al societatii;
 • Dosar cu sina;

b- Cladiri

 • Formular tip;
 • Copie act proprietat/leasing;
 • Schita privind suprafata desfasurata a cladirii (copie);
 • Autorizatia de construire (copie);
 • Procesul verbal de receptie (copie);
 • Valoarea inregistrata in contabilitate, conform balantei;
 • Copie act constitutiv al societatii;
 • Copie certificat inmatriculare la Registrul Comertului;
 • Dosar cu sina;

c- Mijloace de transport

 • Formular tip;
 • Formular tip >12 tone;
 • Copie act proprietate/leasing;
 • Factura fiscala (copie);
 • Copie a cartii de identificare a vehiculului;
 • Certificatul de atestare fiscala de la administratia financiara unde a fost declarat anterior vehiculul;
 • Copie certificat inmatriculare la Registrul Comertului;
 • Copie act constitutiv;
 • Fisa de inmatriculare;
 • Dosar cu sina;

NB: persoana care depune documentele se identifica cu actul de identitate si imputernicire din partea societatii.

3. Servicii de reclama si publicitate

4. Eliberarea certificatului de atestare fiscala persoane fizice

 • Cerere tip;
 • Copie act proprietate;
 • Copie act identitate (BI/CI);
 • Solicitarea de catre o alta persoana decat proprietarul a certificatului de atestare fiscala necesita Prezentarea unei procuri;

5. Eliberarea certificatului de atestare fiscala persoane juridice

 • Cerere tip;
 • Copie act proprietate;
 • Copie certificat inregistrare la Registrul Comertului;
 • Imputernicire din partea societatii si copia actului de identitate (BI/CI) al imputernicitului;

NB: certificatele de atestare fiscala se elibereaza in 48 de ore de la data depunerii cererii.

6. Eliberarea adverintei pentru:

 • Spital
 • Cartea de identitate;
 • Venituri impozabile;
 • Casa de sanatate Ilfov;
 • Confirmare domiciliu;

NB: Se completeaza formularul tipizat, eliberat de serviciul de taxe si impozite locale, in care se mentioneaza toate datele solicitantului (adresa, bunuri detinute, etc) si se va trece in cerere motivul solicitarii.