ASISTENTA SOCIALA
                                                     1  2  3  4

Sunt luate in calculul celor 12 luni necesare pentru solicitare indemnizatie crestere copil si urmatoarele perioade, in care solicitantii:

 • si-au insotit sotul/sotia trimis/trimisa in misiune permanenta in strainatate;
 • au beneficiat de indemnizatie de somaj, stabilita conform Legii nr. 76/2002, modificata si completata;
 • au beneficiat de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, potrivit O.U.G. nr. 158/2005; Exemplu:
 1. concediul pentru incapacitate temporara de munca;
 2. concediul pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale;
 3. concediul pentru ingrijirea copilului bolnav;
 4. concediul de maternitate;
 5. concediul pentru carantina;
 6. concediul pentru risc maternal.
 • au realizat perioade asimilate stagiului de cotizare in sistemul public de pensii;

Art. 38 din Legea nr. 19/2000, modificata si completata, reglementeaza 3 categorii de perioade asimilate stagiului de cotizare:

 1. perioada in care asiguratul a beneficiat de prestatii de asigurari sociale in baza legii pensiilor (concedii si indemnizatii de asigurari sociale, respectiv pensia de invaliditate);
 2. perioada in care persoana a urmat cursuri de zi si a absolvit o institutie de invatamant superior;

IMPORTANT
In vederea recunoasterii ca perioada utila pentru obtinere concediu si indemnizatie crestere copil cursurile trebuie urmate la zi, pe durata normala a studiilor si finalizate cu examen de licenta sau de diploma. Perioada astfel luata in calcul se refera numai la durata efectiva a cursurilor cuprinsa intre ziua inceperii si ziua terminarii anului universitar, potrivit legii.

     3.   a satisfacut stagiul militar, a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat ori, dupa caz, a efectuat sau efectueaza serviciul militar pe baza de voluntariat.

 • au realizat perioade de stagiu de cotizare in sistemul public de pensii, in conditiile prevazute de actele normative cu caracter special care reglementeaza concedierile colective;
 • au realizat in sistemul public de pensii, anterior datei intrarii in vigoare a O.U.G. nr. 148/2005, perioade de stagiu de cotizare pe baza de contract de asigurare sociala;

Este vorba despre asigurarea facultativa reglementata pentru persoanele care nu sunt cuprinse in categoriile asigurate obligatoriu, potrivit Legii nr. 19/2000, modificata si completata.

 • au beneficiat de indemnizatie pentru crestere copil;
 • au beneficiat de pensii de invaliditate;

In raport cu cerintele locului de munca si cu gradul de reducere a capacitatii de munca, invaliditatea este, in conformitate cu prevederile art. 54 din Legea nr. 19/2000, modificata si completata:

a) de gradul I, caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca, a capacitatii de autoservire, de auto-conductie sau de orientare spatiala, invalidul necesitand ingrijire sau supraveghere permanenta din partea altei persoane;
b) de gradul II, caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca, cu posibilitatea invalidului de a se autoservi, de a se autoconduce si de a se orienta spatial, fara ajutorul altei persoane;
c) de gradul III, caracterizata prin pierderea a cel putin jumatate din capacitatea de munca, invalidul putand sa presteze o activitate profesionala.

Intrucat O.U.G. nr. 148/2005 nu stabileste restrictii in ceea ce priveste tipul de pensie de invaliditate reda vocatie la solicitarea indemnizatiei/stimulentului pentru cresterea copilului, oricare dintre drepturile mentionate vor putea fi utilizate in acest scop;

 • au beneficiat de concediu fara plata pentru formare si perfectionare profesionala din initiativa angajatorului sau la care acesta si-a dat acordul, organizate in conditiile legii;

In cazul concediului fara salariu acordat pentru formare si perfectionare profesionala, prevederile art. 149 si urm. din Codul muncii, fac vorbire despre concediile de formare profesionala si stabilesc un regim juridic distinct al concediilor fara salariu acordate in acest scop;

 • se afla in perioada de intrerupere temporara a activitatii, din initiativa angajatorului, fara incetarea raporturilor de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare;


                                               
  1  2  3  4

 

Reproducerea integrala sau partiala a continutului site-ului Primariei Stefanestii de Jos se va face doar cu acordul Primariei sau cu mentionarea sursei.
Copyright ©2010-2016 Primaria Stefanestii de Jos - Ilfov

-CALENDAR-

 

-CURS VALUTAR-

 

-VREMEA-